Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De SP in Provinciale Staten en de SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas vragen opheldering aan respectievelijk het provinciebestuur en het gemeentebestuur over het nieuwe meetpunt voor fijn stof in Grubbenvorst. Het meetpunt is bedoeld om de uitstoot van fijn stof door de bio-industrie te monitoren, maar wordt 3 kilometer buiten het dorp geplaatst. “Hierdoor wordt het haast onmogelijk om de gevolgen voor Grubbenvorst goed in beeld te brengen.” Aldus Statenlid Thijs Coppus.

“De afgelopen jaren is er in Grubbenvorst veel onrust geweest over de komst van het nieuwe intensieve landbouw. Mensen maken zich zorgen over de uitstoot van fijn stof en de gevolgen voor hun gezondheid. Een meetpunt nabij het dorp of midden in het landbouwontwikkelingsgebied zou de inwoners duidelijkheid over de uitstoot van fijn stof kunnen bieden. Dit is nu niet het geval” volgens Thijs Coppus.

De SP wil van het provinciebestuur weten op basis van welke criteria is gekozen voor de locatie van het meetpunt en of men bereid is om in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas en de dorpsraad van Grubbenvorst de locatie te heroverwegen.

De SP-fractie in de gemeenteraad van Horst aan de Maas stelt in haar brief aan B&W dat er geen rekening gehouden wordt met de andere plannen tussen Sevenum, Grubbenvorst en Venlo, waar Grubbenvorst last van zal krijgen. Het gaat dan om de plannen als de Centrale Zandverwerkingsinstallatie, de uitbreiding van ZON Freshpark, de Floriade, de bouw van de A74 en de Greenportlane, de bouw en uitbreiding op Californië en Siberië, de ontwikkeling van Tradeport Noord en diverse Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) en al het (vracht)verkeer dat met deze activiteiten gepaard gaat en dus ook een grote invloed heeft op de luchtkwaliteit.

Volgens Michael van Rengs, fractievoorzitter van de SP in de raad van Horst aan de Maas, is in navolging van de SP in Provinciale Staten van een mening dat een permanent meetpunt nabij het dorp of midden in het landbouwontwikkelingsgebied de inwoners duidelijkheid over de uitstoot zou kunnen bieden. "Dat is nu niet het geval. In Nederland waait de wind meestal vanuit een zuidwestelijke richting, hierdoor zal de meeste uitstoot van de bedrijven in het LOG het meetpunt nooit bereiken. En dat geldt al zeker voor de andere genoemde activiteiten", aldus Van Rengs.

De vragen van de SP zijn gericht op de locatiekeuze en of er rekening wordt gehouden met de cumulatieve effecten rondom Grubbenvorst. De SP Horst aan de Maas wil per nieuw initiatief een nulmeting om te achterhalen wat de bijdrage aan fijnstof is per project. De beantwoording zal door het college van B&W schriftelijk gebeuren.

Behoud de Parel