Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Nederlandse pluimveesector krijgt een Europese subsidie van 3,5 miljoen euro voor de salmonella-aanpak in de pluimveesector. Dit heeft het Productschap Pluimvee en Eieren bekend gemaakt.

Het Productschap gebruikt het geld voor de aankoop van salmonalla-vaccins in de legsector. Ook wordt het geld gebruikt voor de vergoeding van leg- en vermeerderingskoppels die vanwege salmonellabesmettingen moeten worden geruimd. Het productschap wil de komende maanden overleggen over verdere invulling van de salmonellaprogramma's. Waarschijnlijk wordt in ieder geval de vergoeding van ruiming van besmette vermeerderingskoppels uitgebreid. Tot nu toe vergoedt het PPE alleen de ruiming van koppels die waren besmet met serotypes enteridis, Typhimurium, Hadar, Virchow en Infantis. Volgend jaar worden ook koppels die besmet zijn met salmonella java vergoed.

De Europese Unie betaalt de subsidie op basis van de programma’s die door het productschap worden vastgesteld en bij de Europese Unie worden ingediend. De EU subsidieert alleen op basis van fifty-fifty-financiering. De andere helft van de kosten voor salmonellaprogramma’s wordt door het productschap zelf gefinancierd via de heffingen die worden opgelegd aan de sector.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Sake Moesker, 24-11-'10)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel