Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tijdens de vergadering van Dorpsraad Grubbenvorst op 16 december werd uitleg gegeven over het meetpunt fijnstof dat in de buurt van Grubbenvorst wordt geplaatst. Een lokatie voor het meetpunt was al aangewezen, maar de dorpsraad gaat waarschijnlijk een alternatief voorstellen aan de gemeente.Het meetpunt fijnstof komt er op verzoek van Dorpsraad Grubben­vorst. Inwoners van Grubbenvorst zijn bezorgd over wat onder andere de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf en de ontwikkelingen binnen Klavertje 4 voor invloed hebben op de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Fijnstof is een verzamelterm voor microscopisch kleine deeltjes die in de lucht zweven en allerlei gezondheidsklachten kunnen veroorzaken.

Het nog te plaatsen meetpunt richt zich niet alleen op het Nieuw Gemengd Bedrijf, maar ook op de fijnstof afkomstig van de snelweg A73 en de industriegebieden in de buurt. De provincie heeft een ideale lokatie aangewezen waar het meetpunt zou moeten staan om zoveel mogelijk met alle bronnen van fijnstof rekening te houden. Dit punt ligt tussen de akkers tussen Lottum en Melderslo, ten westen van het spoor en ten zuiden van de Horsterdijk. Omdat er ook een stroomvoorziening aanwezig moet zijn en grond aangekocht zou moeten worden, is er voor een alternatieve plek in de buurt gekozen. Deze ligt aan de Hoogheide, vlakbij de Horsterdijk.

Tijdens de discussie op de dorps­raadsvergadering, waarbij ook vertegenwoordigers van actiegroep Behoud de Parel aanwezig waren, werd echter nog een andere lokatie voor het meetpunt voorgedragen. Deze ligt op de plaats van het oude station Grubbenvorst-Lottum aan de Stationsweg. Dit is dichter bij Grubbenvorst, de grond is in handen van de overheid (ProRail) en volgens de dorpsraad moet er een stroomvoorziening aanwezig zijn. Dorspraad Grubbenvorst heeft deze lokatie inmiddels aan de gemeente voorgelegd.

(Bron: Hallo, 22-12-'10)

In de bijlage het verslag van de Dorpsraad Grubbenvorst

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel