Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het antibioticagebruik in de Nederlandse veehouderij nam vorig jaar met 12 procent af, meldde de organisatie voor producenten van diergeneesmiddelen (Fidin) vorige week. Is dat goed genoeg? Tjeerd Kimman, onderzoekcoördinator bij het Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR: ‘Het is een eerste stap, maar we weten niet of dit doorzet. We zijn nog ver af van een reductie van vijftig procent van het antibioticagebruik in 2013, de doelstelling van de overheid. Ondanks deze reductie blijft Nederland de topgebruiker van antibiotica in de veehouderij in Europa. Daar komt bij: de Fidin geeft het aantal kilo’s aan antibiotica. Belangrijker is: is de hoeveelheid werkzame stof in de geneesmiddelen ook afgenomen?’

‘Hopelijk is dit het begin van de noodzakelijke trendbreuk. De veehouderijsector moet streven naar structurele oplossingen. Dat houdt in dat de veehouders de kwaliteit van de dieren, voeding en huisvesting moeten verbeteren en structureel rekening moeten houden met microbiologie. Ze moeten dus een omgeving creëren waarin de dieren geen antibiotica meer nodig hebben. Dat kan – sommige veehouders slagen er nu al in om kippen en varkens antibioticavrij vet te mesten. Dat zijn gemotiveerde mensen die behoorlijke vorderingen maken, maar ook tegen problemen aanlopen. Die groep moet je ondersteunen met onderzoek en advies.’

'We hebben met de Faculteit Diergeneeskunde en de Gezondheidsdienst voor Dieren vorig jaar aangegeven welke kennis je nodig hebt om antibiotica structureel terug te dringen. Dat gaat om een breed pakket. Je hebt bijvoorbeeld genetica nodig om dieren te fokken die beter bestand zijn tegen ziekten en je hebt meer vaccins nodig tegen virussen en bacteriën. Punt is wel: dit onderzoek kost tijd, terwijl de veehouderij op korte termijn met resultaten moet komen. Ander onderzoek kan wel sneller tot resultaat leiden, zoals onderzoek naar best practices voor spaarzaam antibioticumgebruik of onderzoek naar de motieven voor het gebruik van antibiotica.

‘De vorige minister, Verburg, heeft met de veehouderijsector afgesproken dat het antibioticagebruik moet halveren. Ik maak me ernstig zorgen of we dat wel halen. En of dat percentage wel genoeg is. De teneur tot op heden is dat de resistentie tegen antibiotica toeneemt en zich verspreidt in de voedselketen. In het slechtste geval ontstaat een parallel met de Q-koorts situatie: too little, too late.’ | Albert Sikkema

(Bron: Resource, het blad voor Wageningen UR (University & Research centre)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel