Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tientallen dierenartsen die zijn betrapt op het oneigenlijk voorschrijven en leveren van antibiotica in de intensieve veehouderij zijn niet of nauwelijks bestraft. Dat blijkt uit uitspraken van het Veterinair Tuchtcollege en uit twee rapporten uit 2007 en 2010 van de inspectiedienst AID van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Het ministerie heeft het rapport uit 2010 nooit openbaar gemaakt.

De AID wilde dat 45 dierenartsen zich vanwege hun gedrag zouden verantwoorden voor het Veterinair Tuchtcollege. De verantwoordelijke klachtambtenaar op het ministerie besloot slechts vier dierenartsen voor de tuchtrechter te dagen. Die legde boetes op: drie kwamen er van af met het betalen van 250 euro, een kreeg een voorwaardelijke boete.

Veehouders gebruikten de antibiotica onder andere om de dieren sneller te laten groeien, niet omdat de dieren ziek waren. Doel: het rendement verhogen. Het rapport uit april 2010: "Economische belangen wegen ( .. ) zwaarder dan dier- en volksgezondheid".

Uit de rapporten blijkt dat dierenartsen tussen 2002 en 2008 onzorgvuldig omgingen met antibioticarecepten. Ze schreven antibiotica voor in veel te lage of te hoge doses. Te lage doses bevorderen de antibioticaresistentie. Bij te hoge doses konden antibioticaresten in het consumptievlees komen. Ook leverden dierenartsen zonder medische noodzaak grote hoeveelheden antibiotica aan varkenshouders. Daarmee kwam "de volksgezondheid in gevaar".

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel