Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In navolging van een eerder rapport van TransForum ("Botsende beelden; over innoveren bij maatschappelijke tegenwind" - klik hier) hebben Juul Hinsen (Telos, Tilburg Sustainability Center) en Huub Smulders (ERAC) een nieuw rapport gepubliceerd. Het betreft een vergelijkende studie tussen de manier waarop een drietal agroparken in Nederland ingezet hebben op de realisering van hun plannen. Eén van die plannen betreft het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen, een slachterij en een vergistingsinstallatie).

Onderzoeksvraag
Hoe scoren Agroparken op kritische aandachtspunten, die zowel economisch als maatschappelijk van aard zijn? In hoeverre vormen Agroparken daarmee een wenkend perspectief voor duurzame landbouw? Ter beantwoording van deze vragen worden in deze studie drie Agroparken met elkaar vergeleken: het Nieuw Gemengd Bedrijf, het Agropark Gent-Terneuzen en het Agropark Noordoostpolder. De context van deze studie wordt gevormd door de ruim honderd projecten van TransForum op het terrein van de Innovatie van de Nederlandse Landbouw in de richting duurzame ontwikkeling (Latesteijn en Andeweg, 2011).

Kennisatelier
De onderzoekers hebben de parken op vier maatschappelijke ankerpunten (ruimte, kennis, waarden en proces) vergeleken en een scorebalans gemaakt. Een compact overzicht staat in de bijlage van de analyse. Vervolgens zijn een aantal zogenaamde kennisateliers georganiseerd om de analyses te toetsen. Vanuit Behoud de Parel is door André Vollenberg deelgenomen aan het kennisatelier over waarden dat in december 2010 in Tilburg is gehouden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel