Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De varkensprijs blijft achter bij kostprijs. Dat dwingt veel varkenshouders te stoppen. Waarom wil de varkensprijs niet omhoog?

Er is weinig van te merken dat de varkensprijs, zij het vertraagd, de kostprijs volgt. Onder invloed van duur voer en achterblijvende vleesprijzen zijn veel varkenshouders gedwongen te stoppen. Inkoopdirecteur Peter van Balkom van Vion voorspelde eerder dit jaar dat de varkensprijs deze zomer boven de €1,60 per kilo geslacht-gewicht zou stijgen. Dezelfde prijs noemde directeur Christian Leding van de Duitse slachterij Westfleisch, in een interview dat ik met hem hield.
Beide mannen zijn niet dom en konden ook onderbouwen waarom ze dat prijspeil verwachtten. Toch wil de varkensprijs niet naar recordhoogte pieken, zoals de voerprijs wel doet.

Export naar derde landen
Vorige week sprak ik over de achterblijvende varkensprijs met NVV-voorzitter Wyno Zwanenburg. In zijn beleving staan nu vooral slachterijen een sterke prijsstijging in de weg, en niet de retail. Reden volgens Zwanenburg is dat de varkensvleesexport naar exotische bestemmingen zoals Korea, Rusland of China tegen lagere prijzen verloopt dan op de Europese markt. Dit drukt de prijs van het hele varkenskarkas. Zwanenburg is van mening dat boeren vooralsnog niet wijzer worden van de expansiedrift van grote (Duitse en Deense) slachterijen zoals Tönnies en Danish Crown.
In zoverre kan ik meegaan met Zwanenburg. Tönnies bijvoorbeeld exporteert zeker een kwart zijn productie naar derde landen. Dat gaat gepaard met grote transportafstanden, betalingsrisico’s, heffingen en quota’s. Allemaal factoren die de opbrengstprijs drukken.

EU-productie moet krimpen
Tegenover de expansiedrift van slachterijen staat dat Europa wel moét exporteren. De zelfvoorzieningsgraad voor varkensvlees zit rond 110 procent in de EU. Voor deze overproductie is de varkenshouderij verantwoordelijk. Ik weet dat Zwanenburg dat ook ziet. Hij oppert niet voor niets het voorstel van productieregulering. Voor zover ik het kan overzien zal toch eerst in Europa de productie flink omlaag moeten, alvorens varkenshouders hier gaan profiteren van de hoge varkensprijs zoals op veel plekken buiten Europa, neem China, Brazilië of Canada. Die sanering doet pijn en levert veel schrijnende gevallen op onder stoppende varkenshouders. Voor de blijvers zal het opknappen op termijn, maar alleen als de productie structureel uitkomt op een niveau dat de Europese markt aan kan.

Kees van Dooren (in Boerderij)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel