Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

GGD Gemenschappelijke Gezondheiedsdienst) Nederland vindt dat het preventief toedienen van antibiotica in de veehouderij moet ophouden. Alleen dieren die ziek zijn, zouden een antibioticakuur moeten krijgen. Dieren bij voorbaat antibiotica toedienen om ziektes te voorkomen, wijst de Gezondheidsdienst af. Dat schrijft de GGD in een brief (zie bijlage) met aanbevelingen aan Hans Alders, de voorzitter van de maatschappelijke dialoog over megastallen.

Een overdaad aan antibiotica in de veehouderij veroorzaakt resistente bacteriën, die een gevaar vormen voor de volksgezondheid omdat ze ongevoelig zijn geworden voor antibiotica en daardoor infecties bij mensen moeilijker zijn te bestrijden. Door minder antibiotica in de veehouderij te gebruiken, wordt de kans op resistente bacteriën kleiner, zo zegt een woordvoerster van GGD Nederland.

Tegen de komst van grootschalige intensieve veehouderijen in de daarvoor bestemde landbouwontwikkelingsgebieden bestaat veel weerstand, onder andere in Grubbenvorst, waar de grootste megastal van Nederland gepland is (35.000 varkens en 1,2 milojoen kippen). Tegenstanders van megastallen vrezen onder meer problemen met de volksgezondheid. De GGD deelt die zorg omdat deze steeds vaker wordt geconfronteerd met gezondheidscrises waarvan de oorzaak volgens de GGD deels is te herleiden tot de veehouderij, zoals mrsa en Q-koorts.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel