Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Utrecht - Mensen zullen steeds vaker een infectieziekte oplopen welke afkomstig is van dieren (zoönose). Dat komt met name door de snelle afname in de biodiversiteit. Dat zei Roel Coutinho, directeur van het RIVM vrijdag tijdens zijn inaugurele rede als nieuwe hoogleraar van het Utrecht Life Sciences (ULS).

In zijn rede zei Coutinho dat nu twee derde van infectieziektes bij de mens afkomstig is van dieren. "Niet alleen het aantal infectieziektes zal in de toekomst toenemen, ook het aantal zoönosen. Dit komt door ecologische en maatschappelijk veranderingen in de wereld", aldus de nieuwe hoogleraar.

Coutinho noemde de zoönose: ziekte van Lyme als voorbeeld. "Door de veranderingen in de natuur, komen er meer muizen in sommige gebieden. Dat blijken zeer goede gastheren voor de teken die de ziekte van Lyme overbrengen. Daardoor zien we meer gevallen van deze ziekte opduiken bij de mens", aldus Coutinho. De verandering in biodiversiteit ziet Coutinho als een belangrijke factor in het stijgen van het aantal zoönose-infecties bij mensen. "De biodiversiteit neemt 100 tot 1.000 keer sneller af dan vroeger", aldus Coutinho. De hoogleraar noemde ook verstedelijking en de opkomst van landbouw in sommige gebieden van de wereld als belangrijke factoren voor de stijging in het aantal zoönosen.

Volgens Coutinho is het belangrijk om de gebieden waar grote veranderingen te zien zijn (in biodiversiteit, sociale veranderingen, de manier van veehouden) goed te monitoren. Ook moet er een betere samenwerking komen tussen veterinairs en medici. "We kunnen ons niet voor 100 procent wapenen tegen ziektes, maar een betere samenwerking is essentieel om de opduikende zoönosen beter te kunnen bestrijden. Sommige dierziektes moeten bijvoorbeeld eerder en beter gemeld worden. We hebben veel geleerd van de Q-koorts affaire, maar het kan altijd beter. Binnen ULS willen we dit bevorderen en de kennis meegeven aan studenten (dier)geneeskunde”, aldus Coutinho.

ULS is een nieuwe strategische alliantie tussen academische, publieke en commerciële partijen op het gebied van onderwijs, onderzoek en innovatie in de levenswetenschappen zoals de Universiteit Utrecht en UMC Utrecht. ULS wil als vliegwiel fungeren door samenwerking te stimuleren op het gebied van zoönosen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Emmy Koeleman, 11-1-'12)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel