Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

WINTERSWIJK/ENSCHEDE - Officieel is in Nederland 0,1 procent van de bevolking drager van de gevreesde bacterie mrsa. In het grensgebied van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk is al 3,3 procent besmet.

Dat blijkt uit een studie van het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek, die in het SKB alle op te nemen patiënten test.

Het is voor het eerst in Nederland dat zo'n groot onderzoek wordt gedaan. Het is aannemelijk dat de situatie in Twente gelijk is.

R. Hendrix, hoofd van het laboratorium, zegt er alles aan te doen de besmettingbron te achterhalen. "Er is een nog niet bekende bron. Want de mensen die normaal tot de risicogroep behoren zijn buiten beschouwing gelaten. Dit is griezelig veel. Als we de bron niet vinden kan die vroeg of laat problemen geven."

Bij mensen met een zwakke gezondheid of (operatie)wond kan mrsa ernstige infecties veroorzaken, en zelfs leiden tot de dood. Ongeveer 3000 patiënten gingen in op het verzoek van het ziekenhuis om te mogen worden gecontroleerd.

Om besmetting tegen te gaan, nemen ziekenhuizen doorgaans drastische en dure maatregelen. Een afdeling gaat tijdelijk dicht of andere patiënten en personeelsleden worden getest.

Het Winterswijks onderzoek is uniek voor Nederland.

(Bron: Twenste Courant)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel