Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

UTRECHT – Jaarlijks lopen tussen de 5.000 en 8.000 Nederlanders een voedselvergiftiging op door het eten van varkensvlees dat besmet is met de Salmonella-bacterie. In veel van deze gevallen raakt het vlees besmet in het slachthuis. Uit onderzoek van Joost Smid (RIVM) blijkt echter dat besmetting ook kan plaatsvinden via ‘huiskiemen’ die aanwezig zijn op de snijmachines in het slachthuis. Deze micro-organismen hebben zich aangepast aan de productieomgeving en worden niet verwijderd door reiniging en desinfectie van de machines.

Tot nu toe werd vaak aangenomen dat Salmonella tijdens de slacht in het varkensvlees terecht komt door aanwezigheid van bacteriën op de huid of in de darmen van de varkens. Joost Smid ontdekte echter dat besmetting met salmonella ook kan plaatsvinden door middel van ‘huiskiemen’ op de snijmachines in het slachthuis. Het gaat hierbij om micro-organismen die zich aangepast hebben aan de productieomgeving en die niet verwijderd worden door reiniging en desinfectie.

Besmettingsbronnen
Smid ontdekte het gevaar van ‘huiskiemen’ op snijmachines door gebruik te maken van een statistisch model, waarbij hij gebruik maakte gerichte bemonstering van vlees en apparatuur tijdens het slachtproces en kennis over de Salmonella-bacterie. Door alle gegevens in een zogenaamde Bayesiaans netwerkmodel te analyseren, kreeg hij inzicht in de belangrijkste besmettingsbronnen van vlees en de verschillen hiertussen in de tijd.

Het onderzoek laat zien dat de besmettingsbronnen in de loop van de tijd veranderden en dat Salmonella-bacteriën op snijmachines een steeds belangrijker rol gingen spelen. De resultaten van het model waren voor de slachterij reden om in te grijpen, waarna de aantallen Salmonella-bacteriën op het vlees weer lager werden. Volgens Smid kan zijn model in de toekomst dienen als instrument voor voedselproducenten om oorzaken van besmettingsgevallen op te sporen en om tijdig maatregelen te nemen.

De promotie van Joost Smid op het proefschrift ‘Biotracing microbial contaminants in food chains – Salmonella on pork’ vindt plaats op 5 juni aan de Universiteit Utrecht.

(Bron: Universiteit Utrecht)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel