Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gepubliceerd: 29 november 2007 00:00 | Gewijzigd: 29 november 2007 15:56

Door onze correspondent

Brussel, 29 nov. Er komen nieuwe limieten aan de hoeveelheid toegestane fijnstof in de lucht. Daardoor moet op termijn de lucht in de lidstaten van de Europese Unie schoner worden.
FijnstofVanWegdek
Proef met het verwijderen van fijnstof van het wegdek in Nijmegen.
(Foto Flip Franssen)

Vertegenwoordigers van de lidstaten en het europarlement bereikten gisteravond een akkoord over de stofdeeltjes in de lucht. De normen moeten op de meeste locaties in 2015 worden gehaald, en op locaties waar sprake is van ernstige luchtvervuiling uiterlijk in 2020. In dat jaar moet overal de norm worden gehaald van 20 microgram per kubieke meter voor de kleinste stofdeeltjes – PM 2.5 genoemd. Die zijn het schadelijkst voor de gezondheid.

Er zullen aparte normen komen voor de maximaal toegestane uitstoot van stofdeeltjes door vrachtauto’s, tractoren, schepen en verwarmingsinstallaties.

Dorette Corbey, europarlementariër voor de PvdA en onderhandelaar namens het Europarlement, zegt „ontzettend tevreden” te zijn over de afgesproken normen. „Dit is geweldig. Europa zet hiermee een stap in de richting van de strenge normen voor extreem fijnstof die in de Verenigde Staten gelden.”

Aan het akkoord zijn maanden van harde onderhandelingen vooraf gegaan. Nederland, net als Polen, Litouwen en Denemarken, verzette zich tegen de aanvankelijke wens van het Europarlement voor nog strengere normen. Men was bang zo in de problemen te komen met bouwprojecten en uitbreiding van de infrastructuur.

Het eindresultaat biedt meer flexibiliteit en geeft voor problematische locaties een langere termijn om de normen te halen. In 2013 zal bekeken worden of de voortgang voor verbetering van de luchtkwaliteit op schema ligt.

De norm voor grof fijnstof moet in 2008 worden ingevoerd, maar er komt de mogelijkheid voor maximaal drie jaar uitstel tot 2011. Dit is voor Nederland van belang om aanpassingen te treffen waardoor bouw- of infrastructuurprojecten niet stil hoeven te worden gezet.

Bron: NRC

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel