Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

"De juridische strijd zal worden uitgevochten tot aan de Raad van State", dat zegt pojectleider Ruud Pothoven van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Boerderij van 16 augustus. Pothoven zegt dat naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg om de vergunning voor de wet milieubeheer definitief vast te stellen.

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten voor Heideveld Beheer (het varkensgedeelte van het NGB, met 35.000 varkens) een zogenaamde revisievergunning te verstrekken en voor Kuijpers Onroerend Goed (het kippengedeelte met 1,2 miljoen kippen) een oprichtingsvergunning. De stallen van Heideveld Beheer (van varkenshouders Martin Houben en Gert Jan Vullings) staan er nu nog illegaal. De gemeente Horst aan de Maas weigert - ondanks verzoeken van vereniging Behoud de Parel - handhavend op te treden tegen dit onderdeel van het NGB. Reden voor Behoud de Parel samen met een grote groep burgers om juridische stappen te zetten richting gemeente.

Naast de vergunning voor de stallen behelst de vastgestelde vergunning ook de vergistingsinstallatie, de biogasopwerkingsuint en een warmtekrachtkoppelingsinstallatie.

Naar aanleiding van het verlenen van de milieuvergunningen door de Provincie Limburg zal de vereniging nu ook juridische stappen zetten. Eerder heeft Behoud de Parel al zienswijzen ingediend tegen de aangekondigde milieuvergunning. Er loopt verder nog een procedure bij de gemeente Horst aan de Maas in verband met de eventuele verstrekking van een bouwvergunning voor het NGB, waartene Behoud de Parel eveneens zienswijzen heet ingebracht.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel