Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Uit antwoorden van staatssecretaris Bleker op Kamervragen van PvdA, SP en PvdD, blijkt dat er voor tientallen miljoenen aan subsidies zijn verstrekt aan megastallen afgelopen jaren. Alleen al het huidige demissionaire kabinet heeft volgens Bleker in de anderhalf jaar dat ze regeerde aan 101 megastallen een totaalbedrag van €11,2 miljoen aan subsidies verleend. Aan buitenlandse megastallen is voor €20 miljoen subsidie verleend en voor €15 miljoen aan leningen. De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van het rapport van Wakker Dier waaruit bleek dat de in oprichting zijnde gigastal van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) in Grubbenvorst minstens voor €2,1 miljoen aan subsidies had ontvangen van diverse overheidsinstanties.

Bleker herhaalt in zijn antwoorden op de Kamervragen dat hij “een ongebreidelde groei van de omvang van de bedrijven niet gewenst” vindt, maar stelt tevens dat “schaalgrootte geen criterium is voor de toekenning van een subsidie.” Wakker Dier is verbijsterd: “Met de rechterhand houdt deze regering voor vrijwel iedereen ferm de hand op de knip, terwijl zij met de linkerhand gul subsidies uitdeelt aan omstreden megastallen.”

Ook aan de in oprichting zijnde gigastal in Grubbenvorst blijken nog meer subsidies verleend dan de €2,1 miljoen subsidie die Wakker Dier eerder boven tafel had gekregen: de staatssecretaris geeft een tot nu toe onbekende subsidie toe van €458.000 in 2007. Gisteren tekende Wakker Dier nog beroep aan bij de Raad van State tegen de verlening van een vergunning voor de rijkelijk gesubsidieerde gigastal in Grubbenvorst. Over een half jaar tot een jaar zal de rechter bepalen of met de bouw van de eerste gigastal gestart kan worden. Eerder bleek uit onderzoek van Wakker Dier al dat de overheid vele subsidies verstrekt aan megastallen in het buitenland.

Van een megastal is sprake als het bedrijf groter is dan 300 NGE. Wakker Dier noemt de stal in Grubbenvorst de eerste gigastal, omdat dit de eerste stal in Nederland dreigt te worden die meer dan 3000 NGE is, dus meer dan 10 keer de grootte van een megastal heeft.

Uit de beantwoording blijkt ook dat het kabinet megastallen van Nederlanders in het buitenland heeft gesubsidieerd. Sinds oktober 2010 kregen 9 van die megastallen samen 20 miljoen euro subsidie. Verder werd er 15 miljoen euro uitgeleend.

Er waren onder meer vragen ingediend door de Partij voor de Dieren, over de megastal in Grubbenvorst. De partij wilde weten of die megastal 2,1 miljoen euro aan subsidies heeft gekregen, zoals Wakker Dier zegt.

Volgens staatssecretaris Bleker heeft het bedrijf inderdaad subsidie gekegen. Hoeveel precies kan Bleker niet zeggen, omdat hij alleen inzage heeft in de subsidie van zijn eigen ministerie.

Subsidie aan NGB teruggevorderen
De Partij voor de Dieren vindt dat de subsidies voor de gigastal die gepland is in Grubbenvorst, moeten worden teruggevorderd omdat Bleker eerder een wettelijk verbod op megastallen heeft aangekondigd. Bleker is niet van plan het geld terug te eisen. Volgens hem is nog niet zeker dat er een verbod komt op megastallen. De beslissing daarover laat hij over aan het volgende kabinet.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel