Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Als het aan het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas ligt, dan zal het vrachtverkeer van en naar de verwerkingsinstallatie voor zand en grind in Grubbenvorst via Raaieinde en de Venrayseweg naar de A73 geleid worden. Voor fietsers komen er verkeersvoorzieningen.

Het bureau Kragten onderzocht in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas de verkeersafwikkeling voor de toekomstige verrwerkingsinstallatie (cvi) langs de Maas in Grubbenvorst (zie in de bijlage het onderzoeksrapport). Als die in werking is, zullen er naar schatting 150 vrachtwagens per dag naartoe rijden en weer vertrekken. De cvi krijgt een aansluiting op de Venloseweg tussen Venlo en Grubbenvorst. Voor de aan- en afvoerroute van de vrachtwagens waren verschillende scenario’s, waarbij het traject via Raaieinde en de rotonde in de Venrayseweg naar de A73 als beste uit de bus kwam. Deze route is namelijk de kortste en snelste verbinding met de autosnelweg.

Het verkeer op de Venloseweg neemt door de komst van het cvi slechts mondjesmaat toe. Een veel grotere invloed op de verrkeersintensiteit op die weg heeft het mogelijk verdwijnen van de knip tussen Venlo en Grubbenvorst. Daardoor zullen zo’n duizend automobilisten extra de route over de Venloseweg nemen, aldus de berekening van bureau Krachten. Omdat veel fietsers van de Venloseweg gebruik maken en omdat deze ook deel uit gaat maken van de Greenport Bikeway, die de stations van Blerick en Horst-Sevenum gaat verbinden met het Klavertje Vier-gebied, worden er voor deze groep verkeersdeelnemers extra maatregelen genomen. Ook daarvoor zijn verschillende mogelijkheden onderzocht. De meest haalbare is dat er bij de aansluiting van de Venloseweg op Raaieinde fietspaden komen en er twee T-sansluitingen worden gemaakt voor fietsers. De fietsers krijgen iets verderop bij de aansluiting van de toegangsweg naar het cvi op de Venloseweg voorrang.

Ook langs Raaieinde komt een fietspad tot aan de rotonde met de Venrayseweg. Alleen bij de spoorbrug is het niet mogelijk een vrijliggend fietspad aan te leggen. Daar zal een aanliggend fietspad komen. Omdat de weg onder de spoortunnel daardoor smal wordt, komt hier een verkeerslicht om aan te geven wie voorrang heeft.

Bestemmingsplan
Inmiddels is ook het Voorontwerp Bestemmingsplan voor het Raaieind ter inzage gelegd. Het "Voorontwerp bestemmingsplan CVI Haven Raaieinde" ligt vanaf 9 november, in het kader van de gemeentelijke inspraakprocedure, 6 weken ter inzage. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt tevens aan diverse betrokken adviesinstanties en –organen toegezonden.

Informatie en overleg blijft uit
Toen in de gemeenteraad besloten werd dat de Zandverwerkingsinstallatie gerealiseerd kon worden, is zowel door wethouder Litjens (CDA) als het bedrijf (DCM) dat de verwerkingsinstallatie gaat exploiteren toegezegd dat vereniging Behoud de Parel geïnformeerd zou worden over de voortgang en dat er overleg zou plaats vinden met de vereniging over hoe de plannen uitgevoerd worden. Toen er langere tijd radiostilte was, schreef Behoud de Parel een brief naar DCM (zie bijlage) met de vraag informatie te verstrekken over de actuele stand van zaken, aangaande de MER-procedure, het stadium van de archeologische onderzoeken en de tijdsplanning van het beveiligingstraject. De reactie van DCM (zie bijlage): er is nog geen nieuws te melden. Nu er echter wél ontwikkelingen zijn (getuige de indiening van het Bestemmingsplan) laat DCM noch de gemeente Horst aan de Maas ook maar iets van zich horen. Beloftes zijn zowel voor de gemeente (maar dat wisten we al - onder andere vastgesteld door de Nationale Ombudsman) als DCM kennelijk dooddoenertjes...

Alle stukken met betrekking tot de zandverwerkingsinstallatie zijn hier in te zien.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel