Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Landbouwminister Gerda Verburg laat de mogelijkheden onderzoeken om verkoop en voorschrijven van antibiotica uit elkaar te halen. Nu wordt dat gedaan door een en dezelfde dierenarts. Die heeft baat bij een hogere verkoop van diergeneesmiddelen en is daardoor in de verleiding deze sneller voor te schrijven. Verburg ziet het als een verklaring voor het sterk toegenomen antibioticagebruik in met name de intensieve veehouderij.

In een brief aan de Kamer rept Verburg van een toename met 55 procent in de laatste tien jaar, die niet is te verklaren door een grotere omvang van de veestapel.

De landbouwminister noemt ook schaalvergroting als oorzaak van een hoger medicijngebruik. Preventief behandelen van de kudde is al snel goedkoper dan mogelijke schade bij ziekte.

Verburg maakt zich grote zorgen over het toegenomen antibioticagebruik. Deze leidt tot resistentie, niet alleen bij dieren maar uiteindelijk ook bij de mens. De minister verwijst onder meer naar de problematiek rond de MRSA-besmettingen.

In de brief zet Verburg haar aanpak uiteen om het antibioticagebruik te beteugelen. Vooralsnog doet ze een beroep op het zelfreinigend vermogen van de sector. Maar de minister geeft aan dat ze niet zal aarzelen in te grijpen als de sector onvoldoende maatregelen neemt.

Naast het ontvlechten van de verkoop en het uitschrijven van recepten wil Verburg komen tot een centrale registratie van het gebruik van diergeneesmiddelen. Ze wil op korte termijn kwantitatieve doelen stellen voor het verminderen van het gebruik.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 17-12-'07)

Behoud de Parel