Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

GRUBBENVORST – De hoeveelheden fijnstof, opgevangen in het permanent meetpunt aan de Hoogheide in Grubbenvorst, komen op dit moment niet uit boven de wettelijk toegestane grenswaarden. Dat zou blijken uit een rapportage van de provincie Limburg, die het meetpunt samen met de gemeente Horst aan de Maas plaatste. De metingen vinden plaats als zogenaamde nulmeting, zodat straks - als bijvoorbeeld het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen en 35.000 varkens) of de Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) zich in het gebied zouden vestigen - vastgesteld kan worden hoeveel de fijn stof in de lucht gaat stijgen.

Uit de nulmeting zoals die nu heeft plaats gevonden, blijkt dat het gemiddelde aandeel fijn stof onder de toegestane hoeveelheid blijft. Bovendien blijft het aantal dagen dat er meer fijn stof gemeten wordt dan het wettelijk maximum binnen de perken.

De komende jaren dienen zich een groot aantal ontwikkelingen aan in het gebied rond Grubbenvorst: nieuwe (tuinbouw) bedrijven, het Nieuw Gemengd Bedrijf, de centrale verwerkingsinstallatie voor zand en grind (CVI). Daarom wordt er een nulmeting gehouden. Zo kan gekeken worden of de nieuwe ontwikkelingen invloed hebben op de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Bij de start van het meetpunt is door verschillende groeperingen aangegeven dat de plek waar het meetstation geplaatst is, onvoldoende inzicht kan geven in de feitelijke situatie.

(Bron: Dagblad De Limburger, 15 mei 2013)

Behoud de Parel