Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Utrecht - De kwaliteit van het drinkwater op vleeskuikenbedrijven is in veel gevallen slechter dan de vleeskuikenhouder zelf verwacht. Dat is naar voren gekomen in het Innovatieprogramma Antibioticavrije Pluimveeketen. Aan het project dat in de zomer van 2012 van start is gegaan, doen 31 vleeskuikenbedrijven mee. Het Innovatienetwerk heeft de eerste resultaten bekend gemaakt in een rapportage.

Uitgaand van een norm voor de drinkwaterkwaliteit van de Gezoendheidsdienst voor Dieren van maximaal 100.000 kolonievormende eenheden (kve) per milliliter, voldeed 40 procent van de onderzochte monsters niet aan die norm. Driekwart van de monsters scoorde meer dan 10.000 kve per milliliter. Voor humaan drinkwater geldt een norm van 100 kve per milliliter.

Bij veel pluimveehouders werd een biofilm in de leidingen geconstateerd die niet verwacht werd. Ook fecale besmettingen met als gevolg coliforme bacteriën in het water, komen veel voor. De komende tijd wordt binnen het project hard gewerkt aan verbetering van de waterkwaliteit die dit najaar opnieuw wordt gemeten.

In het Innovatieproject Antibioticavrije Pluimveeketen wordt samengewerkt door slachterij 2Sisters Storteboom, fokkerijorganisatie Aviagen EPI, de mengvoerbedrijven De Heus en De Hoop en de broederijen Elshuis in Albergen, Lagerwey in Lunteren, Munsterhuis in Saasveld en Van Hulst in Veldhoven. Eenendertig vleeskuikenbedrijven, twintig vermeerderingsbedrijven en acht opfokbedrijven completeren de gehele keten, die verder ook samenwerkt met twee dierenartsenpraktijken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel