Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zandwinner Nederzand laat bureau Witteveen en Bos nader onderzoek verrichten naar de haalbaarheid van de ontzanding voor wat betreft fijnstof en geluidsoverlast bij het eventuele Zandwinproject ‘Over de Maas’ bij Alphen. Bewonersvereniging ‘Over de Maas’ [Alphen] en ‘Zanderover’[Lith] roepen het al heel lang: normen voor fijnstof en geluid zullen bij een eventuele ontzanding in Alphen ruim overschreden worden! Dit was een van de redenen van beide verenigingen om bij de Raad van State in beroep te gaan. De Raad van State heeft STAB[Stichting Advisering Bestuursrechtspraak] gevraagd om advies. Dit advies gaf aan, dat de bewoners wel eens gelijk konden hebben met hun bewering. Vandaar dat Nederzand onder druk van de bewonersverenigingen, ondersteund door het rapport van STAB, een en ander weer laat onderzoeken. ‘Dit wordt nu al het vierde onderzoek naar luchtkwaliteit. Het geeft wel aan, dat er nog heel wat onzekerheden zitten,’ volgens Ton op de Weegh, woordvoerder van ‘Bewoners Over de Maas’. ‘Het is te hopen dat ze de effecten van andere projecten die gelijktijdig met de ontzanding zouden kunnen starten [Doortrekking N322, Hemelrijkse Waard] meenemen. Anders kunnen ze het nog een keer opnieuw doen.’ ‘Zanderover’ uit Lith, dat eerder al met afwijkende cijfers over geluidsoverlast kwam voelt zich nu ook in het gelijk gesteld.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel