Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Utrecht - Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is in 2013 opnieuw gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen, SDa. Tussen 2012 en 2013 is het antibioticagebruik het sterkst gedaald in de varkenshouderij, met 30 procent. Ook in de vleespluimveehouderij daalde het gebruik met 25 procent fors. In de kalverhouderij daalde het antibioticagebruik met 15 procent. In de rundveehouderij bleef het gebruik van antibiotica stabiel.

Antibioticagebruik opnieuw sterk gedaald
De afname in het gebruik van antibiotica is ook zichtbaar in de verkoopcijfers van antibiotica voor dieren. In 2013 werd 57,7 procent minder verkocht dan in 2009. SDa is positief over deze aanhoudende neerwaartse trend, maar ziet de afname ook wat afvlakken.

"De SDa vraagt de sectoren om de komende jaren dierhouders en dierenartsen extra te stimuleren om het antibioticagebruik verder in de richting van het streefgebied te laten bewegen", aldus Dick Heederik, voorzitter van het SDa-expertpanel. De aanpak van de resistentie-problematiek wordt tot nu toe geleid door reductie-doelstellingen van de totale verkoop van antibiotica in de veehouderij ten opzichte van dat in 2009.

De SDa vindt het tijd voor een meer diersoort-specifiek beleid ten aanzien van het antibioticagebruik, waarbij wetenschappelijke inzichten over de bijdrage aan resistentie-vorming leidend moeten zijn.

(Bron: Boerderij, 17 juni 2014)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel