Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nederlanders staan bekend als een werk- en reislustig volk. Wij zijn volop bezig met importeren, bouwen, produceren, verwerken en exporteren. Dat bij al deze activiteiten veel energie nodig is en veel fijnstof vrij komt nemen wij op de koop toe. Het RIVM heeft berekend dat door fijnstof inmiddels 18.000 Nederlanders voortijdig sterven en dat  hierdoor iedere inwoner 9 maanden van zijn leven in moet leveren ten gevolge van de mindere luchtkwaliteit.

Deze kennis is mede aanleiding geweest voor de Europese partners om afspraken te maken over de luchtkwaliteit in Europees verband. EU landen zullen nu per 1 januari 2015 nog maximaal 7 dagen per jaar 50 microgram fijnstof per kubieke meter lucht mogen registreren. De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) dringt aan op veel verdere verlaging. De afgelopen jaren heeft de commissie vele landen uitstel verleend van de datum van invoer van de afgesproken regels. Nu moet het er van komen, maar Nederland zal dat met alle huidige activiteiten niet gaan halen. Wij stoten, ondanks alle miljarden die zijn geïnvesteerd in schonere auto’s, luchtwassers voor stallen en schonere chemische technieken te veel verontreinigingen uit.

Wordt het daarom niet eens tijd om alleen vergunningen te verlenen die resulteren in een verbetering van onze leefomstandigheden? Moeten de theoretische berekeningen die door ingehuurde deskundigen worden gemaakt niet eens worden getoetst aan de praktijk?

Het is toch zo dat vrijwel alle auto’s meer verbruiken en milieubelastender  zijn dan de fabrikanten aan geven. Ook de intensieve veehouderij stoot nauwelijks minder ammoniak en fijnstof uit, alle investeringen ten spijt.

Nederland moet  niet gaan wachten tot wij weer boetes krijgen opgelegd vanuit de EU of tot omringende landen onze initiatieven via het Europese Hof gaan stilleggen. Het is toch beter om de eer aan onszelf te houden en projecten die een grote maatschappelijke toegevoegde waarde hebben toe te staan en andere  initiatieven achterwege te laten.

Zo moet een initiatief als het NGB dat niets toevoegt, op grote weerstand stuit, alleen maar voor overproductie en verontreinigingen zorgt, worden afgeblazen. Ook moet de regeling met de zogenaamde plug-in hybrideauto’s, die belastingtechnisch interessant is, op de schop omdat dit gewoon energieslurpers blijken te zijn. Verder zou het goed zijn om het gesleep over de wereld van containers en bulkgoederen te verminderen doordat mensen zich meer zouden richten op hun regio.

Terug naar de luchtkwaliteit. Behoud de Parel heeft enkele jaren geleden die luchtkwaliteit in en om Grubbenvorst al eens onderzocht. De GGD heeft voor de gemeente Horst aan de Maas een rapport gemaakt. Het NIVEL(Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)  en RIVM hebben onderzoek gedaan naar de relatie van luchtkwaliteit, intensieve veehouderij en de  gezondheid. Nu doet het RIVM dat nog eens over voor 3.700.000 euro.

Q-koorts  heeft  10-tallen doden en 100.000 besmettingen en zieken opgeleverd. Met alle gevolgen van dien voor de slachtoffers die  aan hun lot worden overgelaten.

De lokale, regionale en landelijke overheden is de zorg over de burgers toevertrouwd maar is zo gefixeerd op groei dat de burgers worden vergeten. Het is de hoogste tijd om ons te bezinnen op maatregelen: minder activiteiten, minder dieren, minder transport, minder kosten, minder overheidstekort, minder boete, minder verkeer en  minder ziektekosten ! Resulterend in rustiger en gezonder leefomgeving van betere kwaliteit!
Waar gewerkt wordt vallen nu eenmaal spaanders, maar als het kalf verdronken is moet de put toch worden gedempt?

 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel