Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Gemeenten kunnen naar verwachting binnen enkele weken veehouders extra gezondheids- en duurzaamheidseisen opleggen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) probeert dat te regelen in een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB). Die ligt op dit moment voor advies bij de Raad van State.

Met deze Algemene Maatregel van Bestuur is het voor een gemeente als die van Horst aan de Maas niet meer mogelijk zich te verschuilen achter "landelijke wet- en regelgeving" als kritiek geuit wordt over de lakse houding van het college van B&W inzake de volksgezondheid.

In Binnenlands Bestuur van 27-1-'2015 wordt nader ingegaan op de plannen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat artikel is hier te lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel