Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

1) Hoe ongezond is Nederlandse lucht?
De luchtvervuiling is een van de grotere gezondheidsproblemen in Nederland.
Volgens het Milieu- en Natuurplanbureau sterven vermoedelijk jaarlijks 18.000 mensen ongeveer tien jaar eerder door de aanwezige concentraties fijnstof in Nederland. Kinderen in vervuilde gebieden hebben vaker last van de luchtwegen en van allergieën en ontwikkelen sneller zwakke longen.

2) Wat is het aandeel van het verkeer aan de viezigheid?
De uitstoot van fijnstof (PM) en stikstofdioxide (NO2) veroorzaakt de meeste gezondheidsschade door luchtvervuiling.

Volgens het ministerie van VROM draagt verkeer binnen Nederland voor de helft bij aan de uitstoot van kleinere deeltjes fijnstof (PM2,5) en voor tweederde aan de uitstoot van stikstofoxiden. De uitlaatgassen van het wegverkeer zijn extra schadelijk vanwege de uitstoot op leefniveau, in tegenstelling tot de viezigheid uit fabrieksschoorstenen.

3) Heeft Nederland de ongezondste lucht van Europa?
Misschien is het in België nog iets ongezonder, maar in dat geval staat Nederland zeker op nummer twee. Satellietbeelden van stikstofdioxide in de lucht en berekeningen van de uitstoot van fijnstof wijzen dat uit.

Oktober 2004 verschenen beelden van de milieusatelliet Envisat. Over een
periode van 18 maanden mat de satelliet stikstofdioxide (NO2) in de lucht boven de aarde. Uit de beelden bleek dat binnen Europa de meeste NO2 te vinden is boven Nederland, Vlaanderen, de Po-Vlakte en het Ruhr-gebied.

Bron:
European Space Agency

Uit een recent gepubliceerd onderzoek (pdf) in opdracht van de Europese Commissie blijkt dat de uitstoot van kleinere fijnstofdeeltjes op leefniveau in Europa bijna nergens zo hoog is als in Nederland.

Juist kleine fijnstofdeeltjes, waarvan dieselvoertuigen de hoofdveroorzaker zijn, zijn gezondheidsschadelijk. De getallen in de legenda slaan op het verlies in levensjaren door de uitstoot.

Volgens het onderzoek leeft de gemiddelde Nederlander minstens een jaar korter door de uitstoot van kleinere fijnstofdeeltjes (PM2,5). Bron: onderzoeksinstituut IIASA

4) Welk verkeer vervuilt het meest?
De Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksbureau CE berekenden dit in hun onderzoek “De prijs van een reis” van september 2004.

Volgens hen bedragen de jaarlijkse maatschappelijke kosten van de luchtvervuiling door verkeer (exclusief zeeschepen en vliegtuigen) ruim vier miljard euro. Personenauto’s zijn schoner dan pakweg twintig jaar geleden. Toch is de vervuiling door het grote aantal nog enorm. Het dieselverkeer over het Nederlands wegennet (personenauto’s, vrachtauto’s en bestelauto’s) veroorzaakt de meeste gezondheidsschade. Dieselvoertuigen stoten in het algemeen veel meer viezigheid uit dan voertuigen die op benzine of andere brandstoffen lopen.
Opvallend is ook de hoge bijdrage aan de luchtvervuiling door het vrachtverkeer (vrachtauto’s, bestelauto’s en binnenvaartschepen.
Bron: Vrije Universiteit Amsterdam en onderzoeksbureau CE

5) Waar in Nederland is de lucht het meest vuil?
Het smerigst is de lucht in de Randstad, Noord-Limburg en Noord-Brabant. De drie noordelijke provincies en Flevoland zijn het beste af. In de Rijnmond is de luchtvervuiling het hoogst. Langs snelwegen, in steden en rondom de havens en Schiphol is de lucht ongezonder dan elders.

6) Wat zijn de andere milieuproblemen van het wegverkeer?
Nederland is binnen de Europese Unie het land met per vierkante kilometer het meeste (vracht-)autoverkeer. Het aantal dieselkilometers in Nederland groeide de afgelopen tien jaar met 50%.

Behalve op luchtvervuiling scoort ons land slecht op lawaai. Honderdduizenden mensen ondervinden ernstige hinder van weglawaai. Asfaltwegen zorgen voor verlies aan groen en landschapsschoon en werken als een magneet op verkeer. Het wegverkeer draagt ook veel bij aan klimaatverandering, ongeveer 16% van de uitstoot van broeikasgassen in Nederland. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, worden personenauto’s nog niet zuiniger. Een gemiddelde dieselauto rijdt nog steeds 1 op 16, een benzineauto 1 op 13.

Het kabinet-Balkenende heeft de Nota Mobiliteit aangenomen die de koers van het verkeersbeleid uitzet tot 2020. Het kabinet wil Nederland nog afhankelijker maken van de personenauto. En het vracht- en vliegverkeer enorm stimuleren. Zie hiervoor het rapport “Nota Mobiliteit Oliedom” van Milieudefensie (PDF 31 pagina’s).

7) Hoe staat het met de luchtvaart en zeeschepen?
De luchtvaart en de zeescheepvaart zitten vaak niet in berekeningen van milieuschade. Beide sectoren zijn ook nog weinig aan milieuregels gebonden. Toch is de schade enorm.
De luchtvaart draagt voor naar schatting 10% bij aan de klimaatverandering. De vliegvelden, vooral Schiphol, zijn daarnaast een lawaaibron van jewelste. Rondom vliegvelden zijn er op leefniveau hoge concentraties fijnstof en NO2. De meeste viezigheid `verdwijnt’ echter hoog in de lucht met vooral negatieve gevolgen voor de klimaatverandering.
Zeeschepen zijn enorme vervuilers. Rondom de haven van Rotterdam zorgt de scheepsvaart (ook binnenvaart) voor enkele tientallen procenten van de concentraties vieze lucht. Zeeschepen varen meestal op stookolie, de meest vuile oliebrandstof. Zeeschepen tanken jaarlijks meer stookolie in de Rotterdamse haven dan alle personen- en vrachtauto’s in Nederland bij elkaar aan diesel en benzine tanken.

Importeert Nederland roet?
Ja, maar het exporteert nog veel meer. Vanuit Nederland
waait er maar liefst drie keer zoveel fijn stof naar onze buurlanden, als dat er van buiten de landsgrenzen komt aanwaaien.

Dat blijkt uit het rapport “Fijn stof nader bekeken” uit augustus 2005 van de Rijksrekenmeesters van het Milieu- en Natuurplanbureau.

Het rapport ‘Fijn stof nader bekeken’ van het Milieu- en Natuurplanbureau is te downloaden op: www.mnp.nl

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel