Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DCM, een combinatie van zandverwerkers - wil in Grubbenvorst een zandverwerkingsinstallatie bouwen, een haven aanleggen en daarnaast een slibdepot creëren. In Raaieind, langs de Maas. Vereniging Behoud de Parel verzet zich daar - onder andere via juridische procedures (zie hier) - fel tegen. Eén van de redenen om in verzet te komen is het Laag Frequent Geluid, dat de installatie zal veroorzaken en dat veel mensen in Grubbenvorst tot last zal zijn. Voor dat LFG bestaat geen landelijke norm. Alle reden voor de gemeente Nijmegen en de GGD om te pleiten vcoor zo'n normering.

De gemeente Nijmegen en de GGD Zuid-Gelderland hebben het ministerie van Infrastructuur en milieu gevraagd om een landelijke normering voor laagfrequent geluid. De overlast van laagfrequent geluid treft 2,5 procent van de bevolking in NIjmegen en zonder normering kan er niet of nauwelijks gehandhaafd worden.

De vereniging Leefmilieu uit Nijmegen heeft samen met de Stichting Laagfrequent geluid een brief gestuurd naar het ministerie van Infrastructuur en milieu om dit verzoek te ondersteunen. Beide organisaties weten uit alle telefoontjes en meldingen heel goed wat een adequate aanpak tot nu toe in de weg staat, zoals bijvoorbeeld de ontbrekende kennis bij handhavers en artsen. Beroepsbeoefenaren die vaak niet weten dat, ook als zijzelf laagfrequent geluid niet kunnen horen, er toch sprake kan zijn van een milieuprobleem. Dit betekent dat ook in de gevallen waarin sprake is van een duidelijke veroorzaker, de bron toch niet wordt opgespoord. En als die bron in een enkel geval toch achterhaald is, heeft de lokale overheid onvoldoende middelen om te handhaven. Kortom het is hoog tijd dat er landelijke kaders komen om dit probleem aan te pakken.

De brief van Leefmilieu en de Stichting Laagfrequent geluid en de brief van de gemeente Nijmegen en de GGD Zuid-Gelderland vindt u op hun site onder: http://www.leefmilieu.nl/lfg.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel