Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Fijnstof en roet metingen in de regio Noord Limburg over afgelopen twee jaar

In de regio Grubbenvorst staan een drietal meetstations die de luchtkwaliteit meten, waaronder fijnstof (PM10) en ultra fijnstof (PM2.5).
Per station wordt de gepubliceerde fijnstof daggemiddelden in een dagelijks bijgewerkte grafiek over drie voorgaande periodes van 365 dagen weergegeven. Click op de thumbnail van de grafiek om het vergrootte plaatje te zien.

  • Horst aan de Maas fijnstofMeetstation lokatie Hoogheide Lottum, Horst aan de Maas, valt onder beheer van de provincie Limburg, Euregio id NL50006, is operationeel sinds 3-11-2011, en doet regionale achtergrondsmetingen met het type sensors: fijnstof PM10, ultra-fijnstof PM2.5, luchtdruk, windrichting en windsnelheid, en de buitentemperatuur. Het zijn ruwe (uur)meetwaarden die alleen gecorrigeerd zijn voor niet aannemelijke waarden. De getoonde waarden zijn daggemiddelden.
  • Vredepeel fijnstofMeetstation lokatie Vredepeel-Vredeweg (Venray), RIVM, Euregio id:  NL10131, regionale achtergrondsmetingen van PM10 en (sinds eind 2014) PM2.5 ultrafijnstof. Sinds begin 2015 worden alleen de "voortschrijdende" gemiddelden per uur weergegeven. De periode voor de berekening van het voortschrijdend gemiddelde staat niet aangegeven op de website.
  • VaVredepeel roetmetingennaf 24 aug 2015 wordt ook roet (ca 4X zo schadelijk als utra fijnstof PM2.5) gemeten op het meetstation Vredepeel van het RIVM. De tabel zoals hier getoond geeft de gemiddelde, minimale en maximale waarden voor roet (rood) en ultra fijnstof aan over de afgelopen periode (maximaal 3 X 365 dagen). De ultra fijnstof PM2.5 waarden worden in de grafiek in de kleur violet  weergegeven.
  • Nettetal fijnstofMeetstation Nettetal-Kaldenkirchen (nabij Venlo), NRWF, Euregio id: DENW066, operationeel sinds 23-08-2013, type sensors stikstofoxide, stikstofdioxide, PM10, zwaveldioxide, de windrichting en snelheid. Dit zijn sinds 14 sept 2015 voortschreidende (huidige) dag gemiddelde van de uurwaarden.

De provincie Limburg heeft in de gemeentes van Maastricht (stedelijke achtergrond en verkeer), Geleen (industrie) en Horst aan de Maas (regionale achtergrondsmetingen) in totaal 6 meetstations actief. Voor een overzicht en voor de vergelijking van de metingen over een periode van drie jaar wordt verwezen naar hier.

Op de websites van de organisaties kan men de gemeten waarden vinden. Op deze website kunt u ook de tabellen vinden met de recente (dagwaarden) fijnstof emissies vinden voor de regio Noord Limburg.

De grafieken

De vereniging Behoud de Parel leest elke dag de gepubliceerde meetgegevens van deze drie websites uit. De grafieken zijn hieruit afgeleid: de meetgegevens worden per station per uur in een speciale zg RRD database gezet, en vervolgens wordt hieruit de periodieke grafiek gegeneerd en per jaar onder elkaar gezet.
Zo ontstaat automatisch elke dag een nieuw bijgewerkte grafiek die over periode van 2 X een jaar de stand van zaken tav fijnstof en indien beschikbaar de ultrafijnstof metingen.

De grafieken geven fijnstof (PM10) en ultra-fijnstof (PM2.5) gemiddelden over een dag weer. De achtergrondskleur geeft weer hoe dicht het daggemiddelde de 2010 EU norm voor fijnstof nadert. Dit in tegenstelling tot  de Nederlandse (uitgestelde) overheid en enkele EU landen die nog steeds de verouderde EU2008 norm hanteren.

De bovenste balk is voor ultrafijnstof. De tweede balk is voor fijnstof norm benadering. Is de achtergrond wit of grijs dan zijn er geen metingen gepubliceerd geweest of zijn de metingen onbetrouwbaar geacht. Alle meetwaarden worden met een statistische formule gevalideerd.
Door te clicken op de thumbnail van de grafiek verschijnt de originele grafiek groot in beeld.

Opmerking: NRW blijkt met de vaste waarde 5 µg/m³ aan te gegeven dat de meting beneden de 10 µg/m³ ligt. Het NRW onderschat daarmee de gemiddelde berekeningen enigzins. In het verleden (voor oct 2015) zijn de berekende jaar- en daggemiddelden nogal geflateerd geweest. Hierdoor vallen er nogal wat "gaten" in de NRW grafieken voor Netteltal.

De gebruikte software

De software programma's en script hier toegepast zijn allen Open Source. Het software pakket kan gedownload worden via de volgende URL: luchtkwaliteits-software.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel