Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op vrijdag 24 april 2015 stond de brief van Behoud de Parel geagendeerd in een vergadering van Provinciale Staten van Limburg (zie het artikel over deze brief hier). In de brief vroeg Behoud de Parel Provinciale Staten van Limburg te stoppen met de medewerking aan het Nieuw Gemengd Bedrijf (1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie). Helaas ging slechts één partij in op de brief. De Partij voor de Dieren. De ander partijen lieten de brief links liggen.

Frank Wassenberg, het vers gekozen Statenlid voor de Partij voor de Dieren, wees op  de onlangs verschenen rapporten die wijzen op de gevaren van de vee-industrie voor omwonenden. "Niet de eerste rapporten trouwens, ze werden toegevoegd aan een inmiddels hoge stapel", merkte Wassenberg op. Verwijzend naar de manier waarop door de overheid gereageerd heeft op de problemen met de Q-koorts opperde de woordvoerder van de PvdD dat de belangen van een paar ondernemers uit de intensieve veehouderij zwaarder wegen dan de belangen van de dierenwelzijn of van de gezondheid van de omwonenden. Hij citeerde ook de Nationale Ombudsman over de aanpak van Q-koorts door de overheid: “De overheid had de burger onvoldoende op haar netvlies gedurende de Q-koortsepidemie. Zij heeft zich niet verdiept in wat de burger gedurende de epidemie nodig had van de overheid en heeft de burger ook niet betrokken bij het vraagstuk van het onzekere risico van de Q-koorts”.

Wassenberg stelt in de vergadering van Provinciale Staten dat de geschiedenis zich dreigt te herhalen. "Er is inmiddels een enorme hoeveelheid bewijs voor de schadelijke gevolgen van de intensieve veehouderij op de gezondheid van omwonenden. Fijnstof, ammoniakverbindingen, resistente bacteriën, stank, allemaal is het onderzocht: de intensieve veehouderij heeft ernstige schadelijke gevolgen voor de gezondheid van de omwonenden". De informatie over de schadelijke gezondheidseffecten moet volgens Wassenberg meegewogen worden. Daarom vroeg hij aan de verantwoordelijke gedeputeerde Patrick van de Broek, hoe de rapporten over de gezondheidseffecten van de intensieve veehouderij worden meegewogen bij de besluitvorming rond het Nieuw Gemengd Bedrijf.Gedeputeerde Van der Broeck weigerde tot twee keer toe de vraag te beantwoorden. De voorzitter greep niet in en andere fracties steunden de vraag van de Partij voor de Dieren ook niet. Dat gold óók voor de fracties van Groen Links en de SP, die voorheen nog zo op de bres stonden om het NGB tegen te houden!

Wassenberg gevraagd naar commentaar op de reactie van de gedeputeerde op zijn vragen: "Ik vond het verbijsterend dat Van der Broeck niet op mijn vraag in ging, Maar ik vond het even verbijsterend dat de andere fracties ook geen enkele blijk gaven van belangstelling voor dit dossier of voor de brief van Behoud de Parel". En dat, terwijl vrijwel alle fracties in Provinciale Staten een aantal jaren geleden nog aangaven dat zij benieuwd waren naar de gezondheidseffecten en indien die er waren dat een stop op dit soort gigastallen moest betekenen. Kennelijk wordt de kop in het zand gestoken. Niet erg bevorderlijk voor het vertrouwen van de burgers in "de politiek"!

Hier kunt u een geluidsfragment beluisteren over de korte bespreking in de commissie (betreft agendapunt 8.4).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel