Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken vindt het zorgelijk dat de snelle daling van het gebruik van antibiotica in de veehouderij stagneert. Dat zegt ze in reactie op de cijfers die de Stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) heeft gepresenteerd. "Verdere reductie blijft nodig, we zijn er nog niet. Het lage gebruik door veel bedrijven en dierenartsen laat zien dat reductie ook mogelijk is bij diegenen die nu nog hoog zitten", zegt Dijksma.
 
Uit het rapport van de SDa blijkt dat het antibioticagebruik in de varkens- en kalversector wel verder daalt, maar dat dit minder snel gaat dan voorgaande jaren. In de vleeskuikensector is het antibioticagebruik zelfs met 21,1 procent gestegen ten opzichte van 2013. In de melkveehouderij daalde het antibioticagebruik in 2014 met 19,7 procent. Volgens de SDa is de afname van de reductie volgens verwachting, omdat 'het laaghangende fruit is geplukt'.

Dijksma is wel positief dat het totale antibioticagebruik in de veehouderij met 58 procent is gedaald ten opzichte van referentiejaar 2009 en dat het gebruik van kritische antibiotica nagenoeg niet meer voorkomt.

Het ministerie gaat samen met veehouderijsectoren en dierenartsen maatregelen treffen om de kritische succesfactoren in beeld te brengen. Ook wordt er overlegd over de aanpak vanaf 2016.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat dit jaar extra handhaven op de naleving van verplichte bedrijfsgezondheidsplannen, omdat deze bijdragen aan minder antibioticagebruik. De NVWA gaat niet alleen in de veehouderij, maar ook bij gezelschapsdieren en konijnen, handhaven. "Want ook in andere diersectoren moet het gebruik minder en zorgvuldiger", aldus het ministerie.

(Bron: Boerderij, 22 mei 2015)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel