Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In juni 2015 werd door gemeente Horst aan de Maas de halfjaarlijkse fijnstof-tussenrapportage verstuurd. Ook nu weer zijn er geen overschrijdingen van de sterk verouderde EU 2005-normen.Juridisch gezien is er dus niets aan de hand. Sterker nog, Nederland heeft weer uitstel tot 1 januari 2017. Het maximale aantal dagen voor de fijnstofgrens van 50 µg/m³ is 35. De fase 2-norm ingesteld door de EU, is zeven dagen en Horst aan de Maas gaat daar ver overheen. De metingen liegen er niet om. Er is dus wel degelijk iets aan de hand ten aanzien van onze gezondheid.

De meetgegevens van stations in Venray en Nettetal geven hetzelfde beeld. Weliswaar bereik je met lokale maatregelen niet veel, maar het is struisvogelpolitiek om ontwikkelingen in gang te zetten die de kans op meer emissies alleen maar vergroten. Ook siert het onze bestuurders geenszins dat handhaving door burgers via rechtszaken moet worden afgedwongen.

Behoud de Parel houdt meer dan een jaar lang dagelijks de fijnstof meetwaarden van de drie regionale meetstations bij. Horst aan de Maas prijkt aan de top van deze drie ten aanzien van fijnstofemissies. Helaas geldt dat ook voor stank. Desondanks stuurden provincie Limburg en LLTB een brief gericht aan de voorzitter van de werkgroep evaluatie geurregelgeving om strengere geurnormen te voorkomen.

Begin juli was er een hittegolf. Provincie Limburg gaf een smog alert af. De overheid lijkt nu eindelijk af te stappen van de idiote grens van 200 µg/m³ naar de (Belgische) 70 µg/m³ grens. Het juridische gelijk kan met gezondheid als argument blijkbaar opgeschoven worden. Rijkelijk laat in Horst aan de Maas omdat politici moeten anticiperen op toekomstige ontwikkelingen rekening houdend met te verwachte wet- en regelgeving.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel