Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Een aantal Brabantse gemeenten in Brabant willen dat volksgezondheid een rol gaat spelen bij besluitvorming over de komst van meer vee in hun gebied. In de huidige wetgeving zijn daarvoor te weinig mogelijkheden, vinden ze. Ze roepen Den Haag op de wet zo snel mogelijk aan te passen.

In Oirschot stapte wethouder Frans van Hoof (SP) met twee gezondheidsrapporten naar de Raad van State om overlastbeperkende maatregelen af te dwingen. Zijn verzoek werd afgewezen. „Burgers hebben daardoor het gevoel dat economische belangen belangrijker zijn dan hun welzijn.”

Zijn Bergeijkse collega Mathijs Kuijken (CDA): „Ik kan niet zeggen tegen een boer: je mag je niet uitbreiden, want de volksgezondheid loopt gevaar. Daar is jurisprudentie over. Aan het eind van de rit wint de veehouder.” Wethouder Cees van de Ven (CDA) van Reusel-De Mierden: „Den Haag zou met concrete handvatten moeten komen, die juridisch standhouden.” Wethouder Nicole Lemlijn van Deurne (DOE!): „Ik heb het gevoel dat het aanpassen van de wet in Den Haag onder op de stapel ligt.”

De Q-koortscrisis toonde vanaf 2009 aan dat een dierziektecrisis mensenlevens kan eisen. Onderzoeken hebben sindsdien, behalve voor Q-koorts, geen sluitend wetenschappelijk bewijs gevonden voor een verband tussen gezondheidsrisico’s en intensieve veehouderij.

Op dit moment loopt nog een groot onderzoek van het RIVM en diverse partners naar de invloed van de veehouderij op de volksgezondheid in opdracht van het RIVM en de ministeries van Volksgezondheid en Economische Zaken (EZ). De resultaten worden midden volgend jaar verwacht. Onderzoeker Kitty Maassen: „Maar wat daarmee gebeurt, blijft een politieke discussie. De vraag is: wil je geen enkel risico, of accepteer je bepaalde risico’s?”

EZ zegt dat zonder wetenschappelijke onderbouwing geen wettelijke norm zal worden vastgesteld voor de afstand tussen veehouderijen en omwonenden. Wel werkt EZ aan een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt intensieve veehouderij in bepaalde gebieden te beperken. Dit wordt „binnen afzienbare tijd naar de Tweede Kamer gezonden”. Tot die tijd doet het ministerie geen inhoudelijke mededelingen.

Lees ook de reportage: Word je ziek van megastallen?

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel