Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het door de gemeenteraad van Horst aan de Maas op 11 februari 2014 vastgestelde bestemmingsplan "Centrale verwerkingsinstallatie Raaieinde" is op 15 juni 2015 door de Raad van State bekritiseerd. De Raad heeft toen een tussenuitspraak gedaan, waarbij de gemeenteraad wordt opgedragen een aanvullend onderzoek te doen naar laagfrequent geluid. Vereniging Behoud de Parel had de Raad van State gewezen op de overlast van dat laag frequent geluid, die de baggeraars (DCM) toen nog ontkende (zie hier het artikel over deze uitspraak).

Het college van B&W heeft voor de raadsvergaderring van 24 november 2015 een voorstel voorgelegd om het door Behoud de Parel bestreden bestemmingsplan aan te passen. Met het wijzigen van het bestemmingsplan CVI, waarin aanvullend onderzoek is gedaan naar mogelijk optreden van laagfrequent geluid en de resultaten daarvan, denkt B&W tegemoet te komen aan de tussenuitspraak van de Raad van State.

Naar aanleiding van de tussenuitspraak heeft LBP Sight in opdracht van B&W aanvullend onderzoek naar mogelijk optredend laag frequent geluid gedaan. En de baggeraars hebben besloten enkele wijzigingen in de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit milieu door te voeren. B&W heeft op 5 oktober 2015 de gewijzigde vergunningaanvraag ontvangen. Uit deze aanvraag blijkt dat er in de zandklasseerinstallatie in plaats van drie ontwateringszeven drie schepraden zullen worden toegepast, die volgens de baggeraars geen laag frequent geluid veroorzaken. Voorts zijn de bedrijfstijden aangepast, in die zin dat de zandklasseerinstallatie ook uitsluitend in de dagperiode (van 7.00 uur tot 19.00 uur) in werking zal zijn. Deze wijzigingen heeft LBP Sight betrokken in het aanvullend onderzoek in opdracht van B&W.

LBP Sight concludeert op basis van onderzoek en op basis van metingen die aan een installatie in Wachtendonk (Duitsland) zijn uitgevoerd, die is opgebouwd uit
dezelfde componenten, dat de aanpassingen van DCM psoitief zijn en minder overlast en in ieder geval geen laag frequent geluid voor de omgeving zullen opleveren. In de omgevingsvergunning voor de activiteit milieu zal het College van B&W naar eigen zeggen een adequate norm voor laag frequent geluid vastgeleggen, waarmee ernstige hinder als gevolg van laag frequent geluid wordt voorkomen.

Behoud de Parel zal de conclusies van B&W op basis van het onderzoek van LBP Sight kritisch laten onderzoeken door deskundigen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel