Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Bij de rechtbank in Roermond diende 17 december de rechtszaak van Behoud de Parel tegen de provincie Limburg, die een omgevingsvergunning verleende aan Kuipers Kip uit het Brabantse Milheeze.

Het gaat om de vestiging van een stal met zeven verdiepingen waarin 1.100.000 slachtkippen gehouden gaan worden, een moederdierenstal van 78.000 kippen voor de broedeieren en een slachterij waarin 4.000 kippen per uur geslacht kunnen worden. Verder omvat het plan een mestverwerker in de vorm van een biovergister van 120.000 ton voor methaangasproductie en enkele gasmotoren met aggregaten (WKK’s) voor de stroom- en warmteproductie, een loods voor de voormenging van mest en co-producten voor de vergistingsinstallatie en composteringsloods voor de kippenmest.

In de zitting gaf de voorzitter meteen aan dat het een ingewikkelde inrichting betreft en misschien de deskundigheid van de StAB (Stichting Advisering Bestuursrechtspraak) ingeroepen zal worden.

Allereerst werd gesproken over formele procedures in deze zaak en de toepassing van de Crisis- en Herstelwet. Verder kwamen technische aspecten over geur, ammoniak en geluid aan de orde. Andere kritische punten waren met name de afstanden van het NGB tot belanghebbenden die procederen en de afstand tot de percelen van rozenteler Frank Coenders BV. Ook de uitstoot van zwavelwaterstof uit de WKK’s was een punt van discussie.

Tijdens de zitting gaf kippenboer Kuijpers op vragen van Valentijn. Wösten (die Behoud de Parel, MOB en Wakker Dier juridisch bijstaat) aan, dat zij in het voorjaar willen gaan bouwen. Wösten gaf daarop aan dat Behoud de Parel zich dan genoodzaakt ziet een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechter om de bouw te laten stilleggen.

De voorzitter van Behoud de Parel, André Vollenberg, sprak in de laatste ronde zijn ongerustheid uit namens de leden van de vereniging. De leden en de inwoners van de dorpen rondom het te vestigen NGB maken zich er zorgen over dat zij de testcase zijn voor de provinciale bestuurders, vanwege de vele onzekerheden in het project. Vollenberg uitte zijn vrees voor de toekomst.

rechtbank Roermond Behoud de Parel

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel