Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De GGD in de regio Brabant start een verkennend onderzoek naar de relatie tussen longkanker en veehouderij, schrijft minister Schippers van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor het onderzoek zijn uitspraken van een oncologisch chirurg die een verband ziet tussen intensieve veehouderij en het relatief veel voorkomen van longkanker in de provincie.

Brabanders krijgen vaker longkanker dan mensen in de rest van Nederland. Dat stelt oncologisch chirurg Ignas van Bebber van het Jeroen Bosch ziekenhuis. Volgens hem komt dat deels door de intensieve veehouderij in de provincie.

Brabanders krijgen in vergelijking met de rest van het land niet vaker kanker, maar wel vaker longkanker. Brabant staat dan tweede. 'Dat kun je nog niet meteen één op één relateren aan de ammoniakuitstoot of aan fijnstof, dat moet verder onderzocht worden', vertelt Van Bebber, die echter wel een duidelijke relatie ziet.

Geen aanwijzingen
De GGD ontkent een verband. Uit cijfers blijkt dat in het afgelopen decennium in West-Brabant en in de regio Hart van Brabant een toename van het aantal sterfgevallen door longkanker is geweest, maar in Zuidoost-Brabant niet.

Schippers schrijft dat naar aanleiding van het bericht een lopend onderzoek naar de gezondheid van omwonenden van veehouderijen wordt uitgebreid. 'De mogelijke relatie tussen intensieve veehouderij en longkanker is niet meegenomen in het VGO onderzoek. Bij de start van het onderzoek was er geen aanleiding deze mogelijke relatie nader te onderzoeken. Naar aanleiding van hetgenoemde bericht start de GGD in de regio Brabant per direct een verkennendonderzoek naar de relatie longkanker en veehouderij.'

Eind april komt de GGD met resultaten.

 
In bijgaande uitzending van Zembla vindt u verdere informatie over dit onderwerp.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel