Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Nederlandse Staat overtreedt de Europese wet door boven de normen van fijnstof en stikstofdioxide te blijven. In Nederland verliezen we gemiddeld dertien maanden van ons leven door luchtvervuiling. Met het huidige beleid van snelheidsverhogingen op snelwegen en andere maatregelen, zal die situatie alleen maar verergeren. Daarom spant Milieudefensie een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat om gezonde lucht te eisen. Deze rechtszaak wordt gefinancieerd door middel van crowdfunding. Steun de rechtszaak en eis recht op gezonde lucht!

Vandaag is het meetrapport gepubliceerd
Uit metingen naar stikstofdioxide, door bewoners en Milieudefensie, blijkt dat de Nederlandse Staat de Europese luchtkwaliteitsnorm overtreedt. Het was al duidelijk dat Nederland niet aan de wettelijke norm zou gaan voldoen en de meetresultaten van MIlieudefensie bevestigen dit. Het meetrapport is te vinden op de website van Milieudefensie. Eerder wees Behoud de Parel de gemeenteraad van Horst aan de Maas er ook al op, dat de normen die Europa stelt met betrekking tot fijnstof in de lucht niet gehaald worden. Overigens heeft Behoud de Parel - bij monde van haar lid Teus Hagen - kenbaar gemaakt dat de EU-normen stammen uit 2008. Die normen zijn niet alleen ongeveer tweemaal zo hoog zijn als de normen die de Wereldgezonheidsorganisatie WHO hanteert en gaan helaas niet in op de veel kwalijker stoffen zoals (ultra)fijnstof PM2.5 en zelf helemaal niet op roet. De normdefinities worden door de EU heel complex gehouden: Voor elke stof wordt een aparte norm aangehouden. Net alsof een samenstel van een stof niet kwalijker is. En ergo: voor gassen wordt weer een andere norm-definitie aangehouden als de rest van de wereld, waardoor de normen niet internationaal vergelijkbaar gemaakt worden. In haar reactie op het verhaal van Behoud de Parel bleef de gemeente zich verschuilen achter een normstelling (van Europa) die duidelijk ongezond geacht moet worden.

Deze rechtszaak kunnen we niet alleen doen!
De afgelopen jaren heeft Milieudefensie samen met bewoners gestreden voor gezonde lucht. Doneer nu om samen met Milieudefensie gezonde lucht te eisen van de Nederlandse Staat. Steun de rechtszaak en eis recht op gezonde lucht!

We kunnen niet kiezen welke lucht we inademen. Mensen die in steden, langs drukke wegen of in de buurt van Intensieve Veehouderijen wonen, kunnen niet anders dan elke dag al die ongezonde lucht inademen. Wij eisen daarom bij de rechter maatregelen die de luchtkwaliteit écht verbeteren.

Steun de rechtszaak

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel