Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

12 maart 2008 - Jacobi (PvdA) en Koopmans (CDA) willen dat Landbouwminister Verburg een internationale conferentie organiseert over megastallen. Volgens het RIVM leveren die grote risico's op voor de gezondheid van mensen en dieren. De minister is daar graag toe bereid.

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat grote varkens- en kippenbedrijven, zogenaamde megastallen, grotere risico's opleveren voor de gezondheid van mensen en dieren dan gewone bedrijven. Jacobi (PvdA) en Koopmans (CDA) verzoeken daarom de minister bij motie, een internationale conferentie te organiseren om hierover meer kennis te vergaren. Daarop gaat de minister graag in. "Internationale samenwerking op dit vlak is van groot belang".

Superboerderij
Met de komst van superboerderijen komen kleinere gezinsbedrijven steeds meer in de knel. Polderman van de SP stelt dan ook voor megastallen alleen op industrieterreinen toe te staan. Een motie hierover wijst minister Verburg af. "Provincies en gemeenten gaan al adequaat en gewetensvol met dit probleem om". Om diezelfde reden ziet zij ook een motie van Ouwehand (PvdD) en Van Gent (GroenLinks) niet zitten. Die vinden dat de minister de bouw van megastallen moet stoppen.

Scoren
Superboerderijen moeten volgens Polderman beter scoren op bijvoorbeeld milieu en dierenwelzijn dan kleine bedrijven. Zijn motie hierover komt volgens de minister echter te laat. Verburg zegt op verzoek van CDA en PvdA al in gesprek te zijn met minister Cramer (VROM) over extra eisen: "Het goede nieuws voor mijnheer Polderman is dat de Kamer hierover snel bericht krijgt".

De Kamer stemt op 18 maart over de moties.

Behoud de Parel