Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Er komen onderzoek en maatregelen om te voorkomen dat mensen besmet worden met ziekten uit de veehouderij.

Dat heeft minister Verburg de Tweede Kamer toegezegd. De minister reageerde positief op een verzoek van PvdA en CDA die daarover vanmiddag een motie indienden.

Deze fracties maken zich zorgen over infecties als vogelgriep en MRSA die vanuit de veehouderij naar mensen kunnen overslaan.
Ze willen onderzoek naar maatregelen om de infectiedruk laag te houden en voorstellen voor de veehouderij om volksgezondheidsrisico’s te beperken. Ook zegde de minister toe een internationale conferentie over dit thema te organiseren.

De Partij voor de Dieren en Groen Links gaan verder. Zij dienden een motie in, waarin ze aangaven, dat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat megastallen een snelle verspreiding van infectieziekten in de hand werken en dat virussen sneller kunnen muteren. Daarmee blijken megastallen een groter risico voor de volksgezondheid en diergezond-heid dan gangbare bedrijven. Ze zijn dan ook van mening, dat bij ontwikkelingen die grote gevolgen kunnen hebben voor mensen, dieren en hun leefomgeving, het voorzorgsprincipe als uitgangspunt dient te worden genomen. Daarom verzoeken zij de regering om de ontwikkeling en vestiging van megastallen te ontmoedigen. Verder willen ze dat er een wettelijk kader wordt ontwikkeld, aan de hand waarvan decentrale overheden de vestiging van megabedrijven binnen de eigen grenzen tegen kunnen gaan.

(Bron: De Boerderij en Parlando, 12-3-'08)

Behoud de Parel