Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De EU-productie van pluimveevlees is in 2007 uitgekomen op ruim 11 miljoen ton. Dat is 2,5 procent meer dan in 2006.

De cijfers zijn afkomstig van de Vooruitzichten werkgroep Pluimveevlees en Eieren in Brussel. Voor volgend jaar verwacht de EU dat de productie nog eens 1 procent toeneemt. De bruto eigen productie (productie plus export minus import) in de 27 lidstaten van de EU is in 2007 uitgekomen op 8,7 miljoen ton. Dat is 4,4 procent meer dan in 2006. In vrijwel alle lidstaten is de productie gegroeid.

De toename is vooral ook een gevolg van consumptieherstel in de zuidelijke lidstaten. Daar was in 2006 de consumptie flink teruggevallen als gevolg van de angst voor vogelpest. Voor 2008 verwacht de EU een uitbreiding van de vleeskuikenproductie van 1,5 procent tot 8,8 miljoen ton.

De bruto eigen productie van kalkoenvlees is afgenomen met 2,5 procent ton tot 1,8 miljoen ton. De kalkoenproductie in de EU staat onder druk. Het afgelopen jaar sprongen de problemen bij de Britse kalkoenproducent Bernard Matthews in het oog. Het bedrijf kreeg te kampen met een vogelpestuitbraak. Het virus bleek vermoedelijk ingesleept te zijn uit Hongarije.

Ook bij Cranberry's food, een andere Engelse fabrikant, waren problemen. Dit bedrijf wees op de importen van goedkoop kalkoenvlees uit derde landen als oorzaak voor de problemen.

De eendenproductie in de EU-27 is gestegen in 2007. In Frankrijk, Duitsland en Hongarije is de productie fors gestegen. Ook hier geldt dat de consumptie herstelde als gevolg van het wegebben van de vrees voor vogelpest.

Het Productschap Pluimvee en Eieren meldt op zijn site een aanvoer van 912.200 ton levend gewicht aan vleeskuikens in Nederland tegen 831.900 ton in 2006. Dat betekent een aanvoerstijging van 9,6 procent.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Sake Moesker, 21-3-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel