Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

DSC_0104-klVrijdag 9 mei is Ver-eniging Behoud de Parel gestart met het Burgerinitiatief vóór de zogenaamde "boeren-landbouw" (grond-gebonden landbouw door gezinsbedrijven) en tegen mega-mega varkens- en kippenbedrijven. Met het Burgerinitiatief zet Behoud de Parel dit onderwerp op de agenda van Provinciale Staten van Limburg, onder het motto: “Ja” tegen Boerenlandbouw – “Nee” tegen megabedrijven. Op zondag 11 mei wordt tijdens de Aspergemarkt in Grubbenvorst gestart met het verzamelen van de eerste handtekeningen.

DSC_0093-klHet burgerinitiatief van Vereniging Behoud de Parel werd kort toegelicht en daarna onthulden de gemeenteraadsleden Thijs Coppus (SP) en Birgit Op de Laak (PvdA) een spandoek op een hoge stellage langs de A73, waarmee Behoud de Parel zichtbaar wil maken hoe hoog het Nieuw Gemengd Bedrijf nabij Grubbenvorst wordt: 14 meter hoog! De officiële start werd muzikaal opgeluisterd door Pieter Simons en zijn vrienden, die het actielied “Zeker neet doon” ten gehore brachten.

De directe aanleiding voor het Burgerinitiatief is de komst van dit Nieuw Gemengd Bedrijf naar Grubbenvorst. Maar ook elders in Limburg en Nederland zijn initiatieven genomen om te komen tot mega-mega varkens- en kippenstallen, die veel protest oproepen vanuit de bevolking. De protesten richten zich met name op de stank- en geluidsoverlast, de risico’s voor de volksgezondheid (m.n. fijnstof), de verkeersoverlast, de aantasting van het open landschap en aandacht voor welzijn van mens en dier. Gepleit wordt vóór een boerenlandbouw en een platteland met toekomst, waarbij voedselproductie, natuur en ruimte met elkaar in balans zijn.

DSC_0108-klMet het Burgerinitiatief, het tweede in Limburg, kunnen (minimaal) 1500 kiesgerechtigde Limburgers een voorstel plaatsen op de agenda van Provinciale Staten. In het geval van het Burgerinitiatief van Behoud de Parel wordt voorgesteld om te komen tot een bijstelling van de reconstructie in Limburg. De Landbouwontwikke-lingsgebieden (LOG) moeten – als het aan de initiatiefnemers ligt – voldoen aan een aantal voorwaarden, die er kort samengevat op neer komen, dat er een plafond gesteld wordt aan de grootte van het bedrijf, de voedselproductie zicht richt op de omringende regio (de omringende Europese landen), er geen grootschalige agro-industriële bedrijven komen op het platteland, dat de gemeentelijke overheid voorafgaande aan het opstellen van inrichtingseisen voor een LOG onderzoek doet naar de milieu- en gezondheidseffecten van de vestiging van bedrijven en tenslotte dienen de bedrijven die zich in het LOG vestigen, grondgebonden bedrijven zijn.

DSC_0095-klIn de bijlage vindt u de verklaring bij het Burgerinitiatief en de handtekeningenlijst. Indien u deze wilt gebruiken, verzoeken wij u deze op één vel af te drukken (voor- en achterkant). Volle handtekeningenlijsten kunt u sturen naar: Winterheide 3, 5971 GD Grubbenvorst.

Behoud de Parel