Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De schaalvergroting en de toename van antibioticagebruik in de veehouderij vormt een toenemend risico op infectieziekten die via de veehouderij bij de mens terecht komen. De toename van biologische landbouw zorgt eveneens voor een groter risicio op infectieziekten bij de mens.

Dat zegt het Rijkstinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het jaarrapport Staat van Infectieziekten in Nederland 2007 (zie bijlage). Bij biologische landbouw is de kans groter dat het dier in contact komt met de natuurlijke omgeving, waardoor de daaraan gerelateerde infectieziekten zoals toxoplasmose en trichinose, veroorzaakt door wormen, meer kans krijgen. Het risico door resistentie is bij de biologische sector wel kleiner dan bij de gangbare veehouderij.

Ook verbreding van landbouwbedrijven met nevenactiviteiten, vooral in de rundvee- en schapenhouderij, vormen meer risico voor de volksgezondheid omdat hierdoor meer mensen in contact komen met dieren en de daaraan gerelateerde infectieziekten zoals campylobacter en E. coli.

In 2007 is de lijst met meldingsplichtige infectieziekten bij mensen uitgebreid met de twee veehouderij-gerelateerde ziekten: de varianten van vogelpest die gevaarlijk zijn voor mensen (H5N1 en H7N7) en clusters van MRSA-infecties buiten ziekenhuizen.

Conclusie in het rapport van belang bij beoordeling NGB
Schaalvergroting brengt bij gelijkblijvende bedrijfsvoering een groter risico op introductie van micro-organismen met zich mee. Dit komt door de aankoop van nieuwe dieren van verschillende bedrijven, door een grotere hoeveelheid mensen, materialen en voer op een bedrijf en door een groter oppervlak per bedrijf.
Doordat er meer contact is tussen de dieren en de populatie groter is, is er ook een groter risico op verspreiding van micro-organismen binnen het bedrijf. Als schaalvergroting leidt tot het dichter op elkaar plaatsen van bedrijven met varkens en pluimvee, vergroot dit de kans op eventuele uitwisseling van influenzavirussen tussen varkens en pluimvee, en het ontstaan van mogelijk virulentere virussen voor mensen.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Mariska Vermaas, 8-7-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel