Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Tweede Kamerlid Hugo Polderman (SP) heeft aan de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid, Emiel Eurlings en mevrouw Verburg (beiden CDA) vragen gesteld over de komst van de zandverwerkingscentrale in Grubbenvorst. Hij vraagt zich af, of de komst van die zandverwerkingscentrale niet indruist tegen het landelijk beleid met betrekking tot zandwinning.

Onlangs bezocht Hugo Polderman Grubbenvorst op uitnodiging van de vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst. De vereniging had de Tweede Kamerleden van de vaste Kamercommissie van LNV uitgenodigd om met eigen ogen te komen bekijken wat voor gevolgen de vele plannen rondom Grubbenvorst hebben. Het gaat om de plannen voor megakippen- en varkensstallen, een groot glastuinbouwgebied (Californië), de uitbreiding van de veiling, de komst van de Floriade en Trade Port Noord en de bouw van een Zandverwerkingscentrale aan de Maas.

Op basis van de informatie die hij ontvangen heeft omtrent de zandverwerkingscentrale vraagt Polderman zich waarom gekozen is voor het ontwikkelen van een nieuwe haven nabij Grubbenvorst. Hij vraagt de minister dan ook wat de economische meerwaarden is voor de gemeente en wat de positieve en negatieve effecten zijn op natuur, milieu en landschap. Verder vraagt hij Verburg en Eurlings waarom het gebaggerde zand niet gewoon via bestaande havens als bij Venlo wordt overgeslagen en verwerkt.

Als onderdeel van de zandverwerkingscentrale is een nieuwe haven en een gebied van 50 ha als zandwinlokatie gepland. SP-er Polderman vraagt de minister hoe deze plannen passen in het project Zandmaas en hoe ze passen in het landelijk beleid, dat er op gericht is geen nieuwe zandwinningen meer toe te staan, maar bouwzand uit zee te halen en hergebruik van bouwmateriaal te stimuleren.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel