Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

BENEDEN-LEEUWEN - Tegenstanders van ontzandingsproject Over de Maas in Alphen zijn zo boos op de gemeente West Maas en Waal dat ze een afgesproken embargo hebben geschonden en de inhoud van een geheime overeenkomst openbaar hebben gemaakt.

In deze conceptovereenkomst tussen ontzander Nederzand en West Maas en Waal zijn afspraken vastgelegd omtrent de winning van 15 miljoen kuub industriezand in de uiterwaarden bij Alphen. Volgens een woordvoerder van tegenstandersplatform Bewoners Over de Maas strookt veel in de overeenkomst niet met eerder gemaakte afspraken. "Wij zijn ernstig teleurgesteld.

De duur van de zandwinning is bijvoorbeeld opgerekt van 8 naar 9 jaar en de hoeveelheid te winnen zand is verhoogd van 15 naar 16,8 miljoen ton. De werkzaamheden worden ook op zaterdagen toegestaan en de normale werktijden zijn met drie uur per dag verruimd."

Volgens de zegsman zijn er geen duidelijke criteria voor overlast van geluid en fijnstof vastgelegd en ontbreekt een handhavingsplan. "Onze inspraak, al het overleg van de laatste anderhalf jaar met de gemeente, is in feite voor niets geweest. De gemeente heeft blijkbaar lak aan ons. Ook is het vreemd dat er met geen woord over de financiën wordt gerept. In andere gemeenten betalen ontzanders ruim dertig cent per kuub gewonnen zand. Dan praat je in West Maas en Waal toch al gauw over zo'n zes miljoen euro."

Voor Bewoners over de Maas is de inhoud van de overeenkomst dermate in strijd met eerder overleg dat de vereniging besloot het afgesproken embargo te schenden.

"Door onze kritiek openbaar te maken, hopen we dat het college van burgemeester en wethouders alsnog besluit het ondertekenen van de overeenkomst uit te stellen", zegt de woordvoerder.

De zandwethouders Jos van Gruijthuijsen en Piet van Toor willen geen van beide iets zeggen over de kwestie "Met alle betrokkenen is afgesproken de conceptovereenkomst nog niet openbaar te maken. Wij schenden die afspraak niet en leveren daarom geen commentaar. Nee, dat is geen stiekem gedoe, maar behoorlijk bestuur", zegt Van Gruijthuijsen.

Ook Nederzand respecteert het embargo.

(Bron: De Gelderlander, Bas van der Hoeven, 29 augustus 2008)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel