Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

08-10-2008 • Er komt circa 15 hectare nieuwe natuur bij het Limburgse Grubbenvorst. De nieuwe natuur is ter compensatie van de nieuw aan te leggen haven in de Maas op de locatie Raaieind. Voor de haven zelf is 42 hectare aan ruimte nodig. De haven en de verwerkingsinstallatie Raaieind maken onderdeel uit van het Meerjarenprogramma Zandmaas II dat door Gedeputeerde Staten van Limburg is vastgesteld. Dat meldt staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat in antwoord op kamervragen van Hugo Polderman van de SP. Polderman heeft voor de zomer 2008 op uitnodiging van Behoud de Parel onder andere een bezoek gebracht aan Raaieind.Dat leidde tot een aantal kritische vragen aan de staatssecretaris

Staatssecretaris Huizinga heeft geen problemen met de aanleg van een nieuwe haven bij Grubbenvorst. Met de haven moet de afvoer van zand van de nieuwe zandverwerkingsinstallatie worden vergemakkelijkt. Volgens Huizinga is de uitwerking van het plan voor de zandverwerkingsinstallatie bij Grubbenvorst een zaak van de provincie en de gemeente.

Het plan voor de Zandverwerkingscentrale bij het Raaieind in Grubbenvorst is zeer omstreden. De komst van de verwerkingsinstallatie zou tot gevolg hebben dat er natuur en open ruimte bij Grubbenvorst verloren gaat. Daarnaast betekent de mogelijke realisatie van de Zandverwerkingscentrale, dat er weer een grootschalig project in de omgeving van Grubbenvorst wordt gerealiseerd. Een haven voor de afvoer van materialen kan weliswaar gevolgen hebben voor het aantal transportbewegingen, maar de gevolgen voor natuur en landschap zullen nog groter zijn.

Zeker met het oog op alle ontwikkelingen rondom Grubbenvorst, is de zandverwerkingsinstallatie onwenselijk. Aangezien de Tweede Kamer al jaren geleden heeft besloten dat er geen nieuwe winlocaties in Limburg worden aangewezen en er toch een plan voor nieuwe zandwinning wordt ontwikkeld, is dit niet alleen een zaak van de gemeente Horst aan de Maas en de provincie Limburg, maar ook van de Kamer en de staatssecretaris.

(In de bijlage een reactie van wethouder Litjens op dit artikel via zijn weblog).

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel