Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

BOEKEL - Huisartsen in Boekel roepen mensen op bezwaar te maken tegen de komst van megastallen. De artsen nemen afstand van een 'sussende' informatie-avond, vorige week in Venhorst. Tijdens die avond, georganiseerd door de gemeente en de GGD, werd gesteld dat in studies geen acute, ernstige gezondheidsrisico's voor omwonenden is aangetoond.

"Volksverlakkerij", vindt huisarts Albert van Duijnhoven uit Boekel. "We willen zeker geen paniek zaaien, maar het is nog nooit goed onderzocht of mensen ziek kunnen worden van megastallen. Er wordt gezegd dat er geen acute schade is aangetoond, maar dat is logisch als er nog weinig onderzoek is gedaan. Uit Duits onderzoek blijkt overigens wel degelijk risico, onder andere voor de luchtwegen. De verdere ontwikkeling van megastallen moet gestopt worden, totdat er meer duidelijk is."

In Boekel zijn de voorbereidingen voor de komst van de stallen in volle gang. De eerste 'agrarische fabrieken' moeten er over anderhalf jaar staan. De huisartsen in Boekel zijn niet de enigen die in verzet komen. In het Limburgse Grubbenvorst is de bevolking sinds eind vorig jaar massaal in verzet tegen de komst van een megastal. Ze worden gesteund door vijftig huisartsen en specialisten uit de regio. Vanwege de maatschappelijke onrust gaf de Tweede Kamer opdracht tot onderzoek naar de gevolgen van megastallen. De deelnemende instanties, waaronder het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, onderschrijven in hun conclusie de angst van de Limburgse artsen. Megastallen vergroten de kans op infectieziekten die van dier op mens worden overgedragen. Slechts zeer strenge voorwaarden aan de stallen kunnen die bedreiging verminderen.

De Boekelse huisartsen hebben inmiddels gesprekken gevoerd met de gemeente. Wethouder Henny van Boxtel: "Ik begrijp de zorgen en denk ook dat de intensieve veehouderij en de gevolgen daarvan onderbelicht zijn. We hebben het aangekaart bij de provincie en ik heb begrepen dat gedeputeerde Paul Rüpp het provinciaal op wil pakken. Ik zie echter geen reden om nu alles stop te zetten."
En als later blijkt dat mensen wel degelijk ziek worden? "Dan hebben we een groot probleem. En de provincie ook."

Megastallen
Nederland telt tweehonderd megastallen. De planning is dat dat er over tien jaar 1250 zijn. Een megastal heeft meer dan 250 melkkoeien, 7.500 vleesvarkens of 120.000 kippen. De stallen komen in landbouwontwikkelingsgebieden; gebieden waar intensieve veehouderij wordt geconcentreerd. Nationaal zijn er voordelen voor onder andere dierenwelzijn en milieu. Lokaal is er echter een verzwaring van de milieulast. Gewaarschuwd wordt voor fijnstof, MRSA, vogelgriep en salmonella.

(Bron: Brabants Dagblad, Lieke Mulder en Joris Roes, 1-10-'08)

Behoud de Parel