Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Boomkweker Henk den Mulder uit Grubbenvorst heeft bij het openbaar ministerie aangifte gedaan van valsheid in geschrifte. Volgens Den Mulder is er bij het opstellen van de milieueffectrapportage (mer) voor het toekomstig kassengebied Californië tussen Horst en Venlo gesjoemeld.

Het openbaar ministerie in Roermond bevestigt de ontvangst van de aangifte en zegt deze in behandeling te nemen. Den Mulder voert in zijn aangifte aan dat bij de opstelling van de mer voor Californië in 2000 bewust een 158 hectare groot gebied niet is onderzocht. „De werkelijke reden waarom het gebied buiten de mer is gehouden, is dat er hoge natuurwaarden aanwezig waren”, zegt Den Mulder. „Zou daar rekening mee gehouden zijn, dan zou de bouw van kassen in dat gebied onmogelijk zijn.”

De boomkwekerij van Den Mulder ligt aan de rand van Californië, door de komst van de kassen kan hij in de omgeving geen gronden meer pachten waardoor naar zijn mening het voortbestaan van zijn bedrijf is bedreigd.

(Bron: Dagblad de Limburger 4-9-'07)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel