Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De toevoeging van stro aan mest helpt bij de afbraak van antibiotica die > in de mest zijn achtergebleven. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door het onderzoeksinstituut ARS van het Amerikaanse ministerie van landobuw.

Aan het onderzoek werkte een wetenschapper van de tehcnische uniersiteit van Istanboel (Turkije) samen met Amerikaanse wetenschappers. Zij keken naar de gehalten aan oxytetracycline en chlorotetracycline in mestmonsters.

Uit het onderzoek bleek dat de de antibioticaconcentraties meer afnemen, als de mest wordt vermengd met stro. Dat komt doordat met de stro ook meer lucht in de mest komt, die helpt bij de compostering.

Uit ander onderzoek van dezelfde wetenschappers blijkt dat antibiotica en hormonen op verschillende plekken in het milieu voorkomen in de omgeving van veehouderijbedrijven.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jan Braakman, 14-10-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel