Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De heffingen van het Productschap Vee en Vlees (PVV) voor de varkenshouders blijven volgend jaar gelijk. Dat blijkt uit de begroting van het productschap waarover het bestuur zich vandaag zal uitspreken. Wel wordt het tarief voor de slachterijen en de exportslachtvarkens met 2 cent verhoogd tot 29 cent. Die 2 cent wordt gebruikt voor nader onderzoek naar de MRSA-bacterie.

Voor het bestrijdingsplan tegen de Ziekte van Aujeszky gaat de heffing voor boeren 1 cent omlaag. Die ene cent wordt straks echter gebruikt voor een voorlopige reservering voor het project stoppen met het castreren van biggen. Omdat er in 2009 waarschijnlijk meer slachtvarkens zullen zijn, verwacht het productschap een hogere opbrengst uit de varkensheffingen.

Voor de kalversector gaan de heffingen omhoog. Voor slacht- en exportkalveren wordt het tarief straks 75 cent. Dat is 12 cent meer dan het huidige tarief. Het PVV tekent aan dat er eigenlijk een nog grotere verhoging nodig is om de financiering van uitgaven die verband houden met gezondheids- en kwaliteitsprojecten in de sector te dekken. Die verhoging ligt echter boven het geldende maximumtarief. Daar moet in Brussel goedkeuring voor worden aangevraagd. Het PVV verwacht de verhoging niet voor 2010 door te kunnen voeren.

Voor de runderen gaat de heffing omlaag tot ? 1,30. Dat is 12 cent minder dan nu het geval is. Dit gebeurt omdat er nog ingeteerd kan worden op de reserves voor de gezondheidszorg. Het tarief ligt echter fors lager dan het kostendekkende tarief. Dat bedraagt 2,32 euro. Ook voor de schapen en de geitensector gaan de tarieven omlaag met respectievelijk 4 en 6 cent tot 80 cent per schaap en 45 cent per geit.

De begroting voor het komende jaar heeft een tekort van 3,3 miljoen euro. Het productschap gaat dit tekort dekken uit de reserves. Die reserves zijn onder meer ontstaan uit het beëindigen van de activiteiten van het Voorlichtingsbureau Vlees en het stoppen met het Vleesinformatiepunt. In geen enkele sector werkt het PVV daarom met kostendekkende tarieven.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Sake Moesker, 28-10'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel