Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het college van B&W van de gemeente Horst aan de Maas ziet vele voordelen in de ontwikkeling van een nieuwe projectvestiging voor glastuinbouwbedrijven. Het geeft - volgens een studie van Knowhouse - een impuls aan de omgeving. De nieuwe projectvestiging kan een positief effect hebben op de economische structuur (zoals de werkgelegenheid), de ontsluiting, de ruimtelijke kwaliteit en de duurzaamheid van de inrichting van het gebied. Vanzelfsprekend schept de projectlocatie ook voorwaarden en mogelijkheden voor de glastuinbouwbedrijven zelf en voor aan de glastuinbouw verwante bedrijven. Niet in alle gevallen zullen de spin-off effecten op de omgeving positief worden gewaardeerd. "Potentiële milieubelasting, toename van vervoersbewegingen en mogelijk verlies aan ruimtelijke kwaliteit van het, vóór realisatie nog relatief open, gebied kunnen op weerstanden van de lokale omgeving stuiten", zo meldt het rapport van Knowhouse. Het "Eindrapport Spin off Calfifornië" (pdf-bestand) kunt u hier lezen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel