Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Nederland kampt met een grote landelijke uitbraak van een multiresistente salmonella. Meer dan 150 mensen zijn sinds augustus getroffen door de bacterie, die hard toeslaat omdat ze resistent is tegen een groot aantal antibiotica. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zoekt naar de oorzaak van de uitbraak, die waarschijnlijk in voeding ligt.

Er is een aanwijzing dat de besmetting wordt veroorzaakt door ham van een Nederlandse vleeswarenproducent, maar die aanwijzing is beperkt tot één patiënt. De ziekmakende bacterie is de Salmonella typhimurium DT 104. In augustus bleek dat er sprake was van een ongebruikelijk hoog aantal gevallen. Wekelijks zijn er nu nog vijf tot tien nieuwe gevallen. De gevallen doen zich verspreid over het gehele land voor.

De besmetting leidt tot ernstige ziektegevallen. Veel van de besmette patiënten belanden in het ziekenhuis. De standaardaanpak tegen een salmonellose werkt niet afdoende. Voorlopig onderzoek van het RIVM sluit vooralsnog besmetting door de consumptie van vis, zuivelproducten en contact met dieren uit.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Jan Braakman, 3-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel