Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over de gevolgen van het ammoniakbeleid voor de veehouderij. Dat zeggen fracties in reactie op de brief die minister Gerda Verburg hierover maandag naar de Kamer stuurde. Daarin zegt de minister dat er geen eenvoudige oplossing is, en dat deze per gebied moet worden gezocht. Stoppende bedrijven bij natuur bieden wellicht uitbreidingsruimte voor de blijvers (via saldering van de ammoniakuitstoot). Dit moeten betrokken partijen in de beheerplannen voor die natuur nader uitwerken.

VVD-Kamerlid Janneke Snijder vindt de brief heel teleurstellend. "Wij zien het liefst een wettelijke regeling, maar Verburg biedt geen andere oplossing dan meer gepolder." Ook LTO en enkele grote natuurorganisaties streven naar juridische borging van afspraken in de beheerplannen.

Ger Koopmans (CDA) maakt zich vooral druk over de emissiearme stallen. Minister Jacqueline Cramer (Vrom) maakte onlangs bekend dat de strenge eisen in 2010 ingaan. De Kamer had eerder per motie gevraagd om uitstel tot 2013. "Dit is onuitvoerbaar én onverstandig", aldus Koopmans. "De minister heeft de motie gewoon uit te voeren."

PvdA-Kamerlid Harm Evert Waalkens oppert de invoering van gebiedsquota voor ammoniak, gekoppeld aan de uitstoot en de instandhoudingsdoelen van het natuurgebied. Waalkens zegt wel wat te voelen voor salderen. Maar dit mag er niet toe leiden dat intensieve veehouderijen zich vestigen in zogeheten extensiveringsgebieden, vindt hij. Volgens hem gebeurt dat nu wel.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Stef Severt, 25-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel