Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Het aantal varkens in Nederland is dit jaar boven de 12 miljoen gestegen. Ook de pluimveestapel is dit jaar weer gegroeid. Dat blijkt uit de landbouwtelling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Cijfers van het Landbouw Economisch Instituut (LEI) hebben al eerder een groei van de veehouderij vastgesteld: voor varkens met 2.7%, bij kippen 1.1%, terwijl het aantal bedrijven is gedaald (jan. 2008 LEI).

Nederland telt dit jaar volgens het CBS ruim 12 miljoen varkens, 360.000 meer dan vorig jaar. Dit is een stijging van 3,1 procent. Een groot deel van de stijging komt uit de vleesvarkenssector. Nederland gaat hiermee tegen de Europese trend in, hoewel dit een tijdelijk verschijnsel kan zijn. De zeugenstapel daalde namelijk juist met drie procent tot 1,2 miljoen.

Als deze trend doorzet lijkt het voor de hand te liggen dat de varkensstapel volgend jaar weer wat zal krimpen. Het aantal biggen steeg overigens nog wel, wat ook uit een hogere productiviteit voort kan komen.

Ook de pluimveesector maakte dit jaar een behoorlijke groei door. Volgens de cijfers van het CBS telt Nederland bijna 97 miljoen kippen, vergeleken bij een kleine 93 miljoen vorig jaar. Dit is een stijging van ruim 4 procent. De overige pluimveesectoren daalden in omvang.

De stijging komt vooral voor rekening van de legsector. Het totale aantal leghennen steeg met ruim 7 procent naar 44 miljoen. Bij vleeskuikens bleef de stijging beperkt tot ruim 2 procent. Overigens daalde het aantal legouderdieren wel. Dit zou kunnen wijzen op een toekomstige daling van de leghennenstapel.

(Bron: Agrarisch Dagblad, Margje de Graaff, 23-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel