Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Kamerbrief waarin de minister reageert op het convenant dat de partijen van de vier belangrijkste dierhouderijsectoren hebben ondertekend: varkens, vleeskuikens, vleeskalveren en melk-/vleesveerunderen.

(Bron: Ministerie van LNV, 8-12-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel